Power points bil-Qari tal-Quddies

Biex ikunu wżati barra mill-Quddiesa

AVVENT – L-Ewwel Ġimgħa

AVVENT – It-Tieni Ġimgħa

AVVENT – It-Tielet Ġimgħa

AVVENT – Ferja Privileġġjata

ŻMIEN IL-MILIED

RANDAN – Bidu

RANDAN – L-Ewwel Ġimgħa

RANDAN – It-Tieni Ġimgħa

RANDAN – It-Tielet Ġimgħa

RANDAN – Ir-Raba’ Ġimgħa

RANDAN – Il-Ħames Ġimgħa

RANDAN – Il-Ġimgħa Mqaddsa

GĦID – L-Ottava tal-Għid

GĦID – It-Tieni Ġimgħa

GĦID – It-Tielet Ġimgħa

GĦID – Ir-Raba’ Ġimgħa

GĦID – Il-Ħames Ġimgħa

GĦID – Is-Sitt Ġimgħa

GĦID – Is-Seba’ Ġimgħa

FESTI MATUL IS-SENA

MATUL IS-SENA – L-Ewwel Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tieni Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tielet Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Ir-Raba’ Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Ħames Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Sitt Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Seba’ Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tmien Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Id-Disa’ Ġimgħa

MATUL IS-SENA – L-Għaxar Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Ħdax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tnax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tlettax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – L-Erbatax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Ħmistax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Sittax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Sbatax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tmintax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Id-Dsatax-il Ġimgħa

MATUL IS-SENA – L-Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – L-Erbgħa u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Sitta u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Is-Sebgħa u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tmienja u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tletin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tnejn u Tletin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – It-Tlieta u Tletin Ġimgħa

MATUL IS-SENA – L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa

 

%d bloggers like this: