Wara kull applaws

Patri Mario Attard OFM Cap

Id-diskors li għamel Papa Franġisku f’Seduta Aġġunta fil-Kungress Amerikan, nhar l-24 ta’ Settembru li għadda, irċieva għadd kbir ta’ applawsi.

Fl-ewwel applaws il-Papa stieden lill-politiċi biex jiddefendu u jippreservaw id-dinjità taċ-ċittadini ħuthom. L-għan aħħari tal-politika huwa t-tfittxija impenjattiva għall-ġid komuni. Bħala politiku qed niddefendi biżżejjed lill-vunerabbli tas-soċjetà? Nipproponi u nappoġja liġijiet li jgħinuna ngħixu ta’ aħwa? Liġijiet li jressquna aktar lejn Alla? It-tieni applaws jafferma l-importanza tad-djalogu. Bħala politiku, ċittadin u Nisrani\ja qed infittex li niddjaloga ma’ kulħadd? It-tielet applaws huwa apprezzament tal-libertà. Il-Papa qal li l-libertà vera twassal “għall-imħabba tal-ġid komuni u għall-koperazzjoni fi spirtu ta’ sussidjarjetà u solidarjetà”. Kemm il-libertà tagħna qiegħdha tipproteġina mill-vjolenza? Anki dik magħmula f’isem ir-reliġjon, ideoloġija jew sistema ekonomika? Il-libertà qiegħdha tħaddan il-libertà intellettwali u individwali? Ir-raba applaws jiftħilna għajnejna minn “riduzzjoni simpliċistika li tara biss it-tajjeb jew il-ħażin; jew it-tajbin u l-ħżiena”. Kemm qed naħdmu biex infejqu l-polarizzazzjoni bejna u bejn l-oħrajn? Continue reading Wara kull applaws

Nirrispettaw u nisimgħu lill-Anġlu Kustodju tagħna

Il-Ġimgħa 2 ta’ Ottubru, 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Papa Franġisku qal li Alla ta lil kull wieħed u waħda minna Anġlu Kustodju biex jakkumpanjana u jtina parir u protezzjoni; anġlu li għandna nisimgħuh bil-manswetudni u r-rispett. Franġisku kien qed jagħmel ir-riflessjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-ġurnata tal-lum, 2 ta’ Ottubru, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.
Continue reading Nirrispettaw u nisimgħu lill-Anġlu Kustodju tagħna

Qatt tħallu li tgħib minn qalbkom in-nostalġija ta’ Alla

Il-Ħamis 1 ta’ Ottubru 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-ferħ tal-Mulej hu l-qawwa tagħna. FiH insibu l-identità tagħna. Dan kien wieħed mill-ħsibijiet tal-Papa Franġisku waqt l-omelija ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum il-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. In-Nisrani qatt m’għandha tgħib minn ġewwa fih in-nostalġija ta’ Alla, inkella qalbna qatt ma tista’ tagħmel festa.

Continue reading Qatt tħallu li tgħib minn qalbkom in-nostalġija ta’ Alla

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi

Il-Ħamis l-1 ta’ Ottubru 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall-membri tal-ġudikatura fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2015/2016. Il-Quddiesa saret fl-Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Din kienet l-ewwel darba li għal din il-Quddiesa annwali attendiet il-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca. Attendew ukoll il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri, membri tal-ġudikatura u avukati.

Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi