ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar

Xi ftit xhur ilu kelli l-grazzja niġi mistieden biex nqaddes quddiesa qrib l-okkażjoni tal-festa tant għażiża ta’ Jum l-Omm. Għal dan il-għan l-organizzaturi ta’ din l-attività, b’għaqal, għoġobhom jagħżlu l-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar.

Continue reading “ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar”