Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Fik jien nistkenn!

Jiena persuna misħtija. Mhux soltu tiegħi nitħaddet. U, wisq anqas, li nitħaddet fuq l-affarijiet personali tiegħi. Madankollu ma stajtx ma nirrakkuntax il-ġrajja tiegħi. Xejn xejn ikun hawn min jieħu xi spunt minnha u jagħmel kuraġġ! Ħa jħares lil hinn mix-xefaq tat-tbatija u tan-niket li l-ħajja taf toffrilna.

Read more…

Is it sheer coincidence?

The worldly famous German-born theoretical physicist, Albert Einstein said: “Coincidence is God’s way of remaining anonymous”.

Read more…

Kif naqbad infissrek?

Smajtha għal ma nafx kemm-il darba. Ippurvajt infittixha. Imma ġrali eżatt bħalma ġralha l-għarusa fl-Għanja tal-Għanjiet li, fi spazju ta’ żewġt ivrus, hija tirrepeti, b’qalba maqsuma, bħalma irrepetejt b’qalbi maqsuma jien: “Fittxu; ma sibtux!” (Għan 3:1-2).

Read more…

Għall-Korsa ħi!

Meta nkun bil-frank mill-Isptar, il-Ħadd wara nofsinnhar, huwa l-għors tiegħi li ninżel naqra sal-Korsa taż-żwiemel fil-Marsa. Biex nara t-tiġrijiet. Daqqa ninżel. U daqqa oħra iniżżluni. Insomma: L-aqwa li ninżel! Mhux hekk?

Read more…

Il-qalb tal-missier

Lili tgħiduli Father. U sewwa tgħiduli! Għax jien missier. Ta’ ħafna ulied. Li ma ġibthomx jien fid-dinja. Qas li kont incredible hulk ma kien iseħħli nġib daqshekk ulied! Imma l-imħabba tal-Mulej kbira. U tagħti l-ħajja. Tagħti l-ħajja lil kull qalb li tkun muġugħa, għajjiena u mitlufa fit-telfa li jġib miegħu d-diżappunt. Intant …

Read more…

Se nqum mill-ġdid!

“Il-mewt mhix bħal meta titfi d-dawl u jiġi d-dlam imma bħal meta twarrab il-musbieħ l-għaliex tkun telgħet ix-xemx”.

Read more…

Bi kmiemu mxammrin!

Pajjiżna għadu kemm għalaq kapitlu ieħor fil-ħajja politika tiegħu. Għandna kemm għaddejna minn elezzjoni ġenerali oħra fl-istorja ta’ pajjiżna.

Read more…