The Normandy Landings and the politics of hate and exclusion

On Thursday 6 June it was celebrated the 75th Anniversary of the Normandy landings. This important event, which occurred on Tuesday 6 June 1944, started the process of the Nazi tyranny ending by the Allies. In history this invasion is referred to as D-Day. Codenamed Operation Neptune, history has it as the largest seaborne invasion ever. Continue reading “The Normandy Landings and the politics of hate and exclusion”

Il-leħen li joħroġ mill-qalb

Inqum filgħodu. Għall-quddiesa. Biex inqaddes. U, filgħodu, dejjem filgħodu. Għodu għodu! Għax hemm tiġini l-esperjenza. L-ispirazzjoni! Sintendi, minn fuq! U, l-Id setgħana tal-Missier, mal-esperjenza tal-ħajja li ngħaddi minnha ta’ kuljum, hawn, f’dan l-isptar imbierek mis-sema, tgħallimni bil-bosta li għandi nieħu kollox bil-mod. Inkella … Gwaj! Problemi! Għax żgur, u afli żgur, li nibda’ nara jseħħ fija dak li jgħid Ġesù fil-vanġelu skont San Luqa: Mbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, ‘Aqgħu fuqna!’, u lill-għoljiet, ‘Ordmuna!’ (Lq 23:30). Continue reading “Il-leħen li joħroġ mill-qalb”

Bid-dawra!

Paqqa ħbieb m’għandix! Jien Patri! U wieħed sempliċi! Għalhekk, imqanqal mill-eżempju ta’ missieri fl-Ispirtu s-Santu, San Franġisk, jien irrid nivvjaġġa. Bħalu! U nivvjaġġa l-ħin kollu. Bħalu! U mhux maqful fil-kunvent tal-ġebla, it-tikħila u l-konkrit. Bħalu! Imma rrid niġri u nterraq fil-kunvent tad-dinja! Bħalu! Għax hu fuq l-eżempju ta’ Ġesù ried li jimxi! Għalhekk għażel li jkun, bħalu! U, biex bħal donnu din il-biċċa xogħol nissokta ndaħħalha ġo rasi, il-Mulej issa ipprovdhieli lill-Papa Franġisku li din il-ħin kollu ifakkarhieli! O Papa Franġisku! Continue reading “Bid-dawra!”

Reconnecting humanally not just techonologically

Sunday 2 June the Church celebrated the 53rd World Communications Day. It was Pope Saint Paul VI who, in 1967, established the World Communications Day. The reason for establishing this day was to encourage an annual reflection on both the opportunities together with the challenges that modern means of social communications such as the press, motion pictures, radio, television as well as the internet, present to the Church in her spreading the gospel in today’s world. Continue reading “Reconnecting humanally not just techonologically”