A Marian sanctuary repleted with profound catechesis on the Virgin Mary

In this month of January I had the joy and the privilege of officiating a wedding Eucharist at the ancient Marian Sanctuary of Our Lady of Mellieħa. Continue reading A Marian sanctuary repleted with profound catechesis on the Virgin Mary

O pjaneta mxammra!

Insellimlek pjaneta mxammra! Hemm, narak, imdendla. Mal-ispalliera. Għodu għodu. Jew, mhux le, daqstant għodu għodu. Fis-sagristija!

O kemm niggustak! Hekk! Imxammra! Donnok maħduma apposta! Ħa tkun tal-qies. Ikolli ngħid li int bħal dawk li ċekknu l-istonku tagħhom. Biex ma jieklux kemm jifilħu. U hekk ikunu qed iżommu ftit ikel biss. Ħa jibqgħu fostna. U jsebbħu lil ħajjitna u ‘l ħajjithom. Għax, biex ngħidlek, anki int issebbaħ lil min jilbsek! O pjaneta imxammra! Continue reading O pjaneta mxammra!

Looking at each other  

In the priestly blessing of Numbers 6 we pray: The Lord make his face to shine upon you (Num 6:25). According to, Rashi, a Jewish medieval biblical commentator, God will suppress His anger by “looking at you”. Are we ready to look at each other? Or keep escalating the violence and hate amongst us by avoiding looking at each other? Thus, paving the way for us to be excellent victims of arrogance, revenge, indifference, pride and senseless anger? Do we realise that by looking at each other we deliver ourselves from number one silent killer: anger?

Fr Mario Attard OFM Cap