Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Il-kannol

Niftakar li kien jum mill-isbaħ. Avolja x-xitwa kienet, tista’ tgħid, bieb u għatba magħna. Imma dik il-ġurnata kienet mill-isbaħ. Wara jum xogħol l-isptar, mingħajr waqfien, naħseb li kien ħaqqni ftit tal-mistrieħ. U mistrieħ kif għandha bżonn is-sitwazzjoni preżenti ta’ saħħti.

Read more…

Bl-eżempju tiegħu għallimni

Fuq in-naħa ‘il waħda tas-santa ta’ mewtu hemm Ommna Marija, l-ismijiet tal-familja, qraba u ħbieb u r-ritratt tiegħu. Filwaqt li, fuq in-naħa ta’ wara, qed nara lil Ġesù Ħanin, il-Kurunella tal-Ħniena Divina u lil Dun Ġorġ Preca li tant kien iħobb.

Read more…

Il-Papiet f’Avignon

Xi ftit xhur ilu kelli l-grazzja nżur il-Palazz tal-Papiet f’Avignon. Min minna qatt ma sema’ b’dan il-ġmiel ta’ Palazz li, bir-raġun kollu, il-UNESCO tikkunsidrah bħala wieħed mill-monumenti tal-umanità?
Read more…

Giving the best of yourself

On Friday, June 1, 2018, the Dicastery for the Laity, the Family and Life published a new document, entitled Giving the Best of Yourself. This document gives a panoramic Christian vision on sport and the human person.

Read more…

Jitnieda ktieb b’differenza

Ralph Waldo Emerson, poeta Amerikan, jgħid hekk: “Jekk niltaqgħu ma’ bniedem ta’ intelligenza mhux tas-soltu għandna nistaqsuh x’kotba qed jaqra”. Wieħed mill-kotba li jgħinna nikbru sewwa f’din l-intelliġenza, u ktieb li mhux tas-soltu, huwa dak maħruġ mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph Paola. Il-ktieb jismu Nikber miegħek.

Read more…

Imweġġa’!

Kemm hawn nies imweġġgħin! U daqqa dak weġġa’ lil dik! U dik weġġgħet lil oħra! Dawk bikkew lill-oħrajn. Bħalma l-oħrajn bikkew lil oħrajn. U, il-litanija ta’ uġiegħ, ma tispiċċa qatt! Biki! Biki! Biki! …

Read more…

Bil-marċ taħt it-tieqa

Bdejna ż-żmien tal-festi. Il-festi sbieħ. Jagħtuk kuraġġ. Iferrħuk! Anki jekk ma tkunx apprezzat u apprezzata kif, almenu, l-umanità l-aktar bażika titlob (aħseb u ara l-karità Nisranija). Imma l-festi dejjem jagħtuk tama. U, tibżax jekk ta’ madwarek idaħħlulek il-lanez u l-vleġġeġ. Li jgħodd x’jgħid fuqek il-Mulej! U xejn aktar! Amen! Halleluiah!

Read more…