Wara l-ewwel xita

Kien jum il-festa ta’ San Franġisk. Wara li kelli l-programm fuq it-televiżjoni, fejn ħafna jarawni ma’ Karl Bonaci u Natius Farrugia u jieħdu sehem b’ħafna nteress u bi profitt fid-diskussjoni li l-Ispirtu s-Santu jagħtina u jmexxina fiha, ridt immur sal-Furjana. L-għaliex, u dejjem kif ħsibt jien, almenu dakinnhar, kelli laqgħa l-Istitut Kattoliku.

Continue reading “Wara l-ewwel xita”

The holy rosary

The great French philosopher Gabriel Marcel said: “The wise man knows how to run his life so that contemplation is possible”. In his apostolic letter on the most holy rosary, Rosarium Virginis Mariae, Saint John Paul II wrote: “The rosary belongs among the finest and most praiseworthy traditions of Christian contemplation” no.5).

Continue reading “The holy rosary”

Wara ħamsa u għoxrin sena

Iva! Kien eżattament bħallum, ħamsa u għoxrin sena ilu, il-Ħamis tal-1993. F’dan il-jum il-Mulej tani l-grazzja li nidħol mal-Patrijiet Kapuċċini.

Tgħid irreżiżtejtha l-vokazzjoni tiegħi? Tiċċajta! Ħrabtlu! Ħrabtlu! U ħrabtlu! U għandi min jixhidli għal dan. Min, b’imħabba kbira ta’ missier, għax veru Patri u saċerdot, bin-nuqqasijiet tiegħu għax hu bniedem bħalna, mexa b’tant imħabba kbira miegħi.

Continue reading “Wara ħamsa u għoxrin sena”

It-twissija fil-widnejn

Fil-ħajja, hu x’inhu r-rwol tagħna, ilkoll għandna bżonn ta’ kelma tajba. Jiġifieri dik il-kelma li biha, jekk it-triq taħbat tiċċajprilna, biha nibdew naraw id-dawl. U, aktar ma naraw id-dawl, aktar se nsibu mill-ġdid it-triq. Ħalli ninbnew. U, bil-għajnuna tal-Mulej, nibdew u inkomplu insaħħu iva lil xulxin. Ħalli aktar nissuktaw nikbru u nissaħħu flimkien! Continue reading “It-twissija fil-widnejn”