Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Allura x’nagħmel?

February 21, 2018 Leave a comment

It-teknoloġija moderna tal-kommunikazzjoni soċjali, bħalma hu l-Facebook, għandha tabilħaqq il-barkiet tagħha. Barkiet li jagħmlulna ħafna tajjeb lilna li nużawha. Dan l-għaliex iwessgħulna l-viżjoni dejqa tagħna tar-rejaltà u jagħmluna persuni aktar responsabbli lejn ħutna u, fuq kollox, lejna nfusna stess.

Read more…

It-tindif

February 20, 2018 Leave a comment

Tasal il-ġurnata tant mistennija. U ġieli anqas ukoll. Jiddependi mhux biss mill-burdata li wieħed ikun fiha imma wkoll mis-saħħa tal-persuna. It-tindif!

Read more…

Jesus’ Word

February 19, 2018 Leave a comment

Now that Lent has started it is all the more appropriate reflecting on the relevance of God’s Word. As many of you would know God’s Word is a real medicine in our lives. It is especially so for those who really believe in its power.
Read more…

A meaningful Eurovision song

February 16, 2018 Leave a comment

Together with my fellow Maltese and all the people who live on our Islands I would like to heartily congratulate Christabelle Borg, this year’s winner of the Malta Eurovision Song Contest. Read more…

Ma bsartx li ħa tiftakar fija!

February 15, 2018 Leave a comment

Il-kuntatt li l-Mulej jogħġbu, mill-qalb ħanina tiegħu, jagħtini magħkom, in-nies komuni, għalija huwa għajn ta’ ferħ kbir. Dan il-kuntatt ifakkarni fid-definizzjoni tagħkom, in-nies komuni, matul iż-żminijiet, tagħna l-Kapuċċini: i frati del popolo. Għalhekk dawn il-ftit ħsibijiet li Hu qed jagħtini biex nikteb aktar milli huma xi daqq bil-fanfarra jew awtoreferenzjalità huma biss sejħa umli għal dak li hu mportantissimu f’ħajjitna: kif nittrattaw ma’ xulxin. Read more…

X’kienet tgħidli ommi

February 14, 2018 Leave a comment

Darba minnhom persuna qatli hekk: Patri! Taf x’kienet tgħidli ommi? Ara li kull ġurnata li tgħaddi minn fuqek tagħmel att ta’ karità.

Read more…

Iva xejn m’hawn tajjeb!

February 13, 2018 1 comment

Morna l-baħar! Hekk kien jgħid wieħed. U, meta kont nisimgħu, avolja ma kontx għandi qaddist, aqta’ kemm kont nimtela’ bi swied il-qalb! U x’toqol kbir kont inħoss f’qalbi! Jien li, min jafni sewwa u mhux l-għaliex iffissa xi ideja żbaljata fuqi ta’ xi xewwiex jew xewwiexa, jaf li l-pożittività tgħammar f’qalbi! Read more…