Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

X’kien jgħidli Patri Stiefnu

August 17, 2017 Leave a comment

Mela waqt li kont qiegħed għall-kwiet u fil-kwiet telgħet quddiemi l-figura għażiża ta’ ħija u ħabib għażiż tiegħi, Patri Stiefnu Barbara OFM Cap. Dan il-Patri Bormliż kien iħobb jgħidli: Il bene non fa chiasso e il chiasso non fa bene. Jiġifieri “it-tajjeb ma jagħmilx storbju l-għaliex l-istorbju ma jagħmilx tajjeb”.

Read more…

Iż-żewġt uċuh!

August 16, 2017 3 comments

Kull darba li ngħaddi minn ħdejn il-Kappella f’Mater Dei nara wiċċ wieħed u wiċċ l-ieħor. It-tnejn li huma rġiel. U għandhom l-istess isem. It-tnejn li huma jisimhom Ġużeppi. Wieħed bit-Taljan, Ġiuseppe. U l-ieħor bl-Ingliż, Joseph jew Joe. Mela San Ġużepp aqta’ x’bokka għandu bihom!

Read more…

Fiż-żgħir qiegħdha d-differenza!

August 15, 2017 Leave a comment

Is-soċjetà hija minjiera ta’ tagħlim. Ta’ riflessjoni. Ta’ ħsieb. Ta’ sfidi. Ta’ modi differenti ta’ kif wieħed jista’ jara u jgħix il-ħajja.

Read more…

Act of heroism

August 14, 2017 Leave a comment

The heroic act of MP Ivan Bartolo, that of donating one of his kidneys to a 31-year-old youth, helped me remember another heroic act done by a Chicago priest, the 44-year-old Rev. Gary Graf.

Read more…

Living internal peace amid tribulations

August 10, 2017 Leave a comment

Many of us want and desire internal peace. But how can we live peacefully when we feel that we are being treated unfairly? If not persecuted?

Read more…

Din bħal tad-difer

August 9, 2017 Leave a comment

Il-ħajja nistħajjilha ġiżirana. Jew, bl-Ilsien Taljan, kullana. Li, fiha, hemm ħafna ġawhar. Mhux importanti jekk waħda tkunx bħall-oħra. Anzi! Jekk ma jkunux bħal xulxin tant l-aħjar! Ħalli hekk, kull ġawhra, tibqa’ dik li hi: ġawhra.

Read more…

Annimali! Bierku lill-Mulej!

August 8, 2017 Leave a comment

L-għodwa tal-Ħadd, 28 ta’ Mejju, kien jum li ma ninsieħ qatt! Minbarra li kien jum tabilħaqq xemxi u sabiħ, kif taf tagħmel ir-rebbiegħa Maltija, kien ukoll il-jum tat-tberik tal-annimali.

Read more…