Is-superjur tat-tbissima

Nhar is-Sibt 31 t’Awwissu, il-jum li fih irriturnajt mill-post qaddis ta’ Medjugorje, waslitli l-aħbar li s-Superjur John Formosa daħal fil-ħajja ta’ dejjem.

Din l-aħbar ħasdittni. Veru li saħħtu dan l-aħħar kienet sejra lura bħall-granġ. Iżda qatt ma bsart li se niġi u nsib lil dan is-superjur tant u tant umli u ħelu fi kliemu u f’għemilu li jgħaddi għall-ħajja ta’ dejjem b’daqshekk ħeffa. Continue reading Is-superjur tat-tbissima

The Threefold Present: How Augustine Re-invented Time

On Tuesday 27 November 2019 I had the joy of attending the annual Augustine lecture, which this year was delivered by Dr. Martijn Boven, a lecturer from Leiden University in the Netherlands. The lecture’s title was: The Threefold Present How Augustine Re-invented Time. Continue reading The Threefold Present: How Augustine Re-invented Time

For the persecuted and their persecutors

Power and control are diabolical. Yet they are present in our families, society, convents, working places and where we live and work. An encouraging word for the oppressed comes by Lori Deschene:

“If you were judged, choose understanding. If you were rejected, choose acceptance. If you were shamed, choose compassion. Be the person you needed when you were hurting, not the person who hurt you. Vow to be better than what broke you – to heal instead of becoming bitter so you can act from your heart, not your pain”. Continue reading For the persecuted and their persecutors

Kollox bil-mod!

Minn mindu l-Mulej sejjaħli biex nidħol mal-Patrijiet Kapuċċini, tul iż-żmien, għallimni li l-Patrijiet, bħal kull soċjetà oħra, għandhom il-kultura tagħhom. Dan juri ruħu mhux biss fl-ikel li jieklu, (u li mhux le bħal dak ta’ xi Hotel ta’ ħames stilel kif jaħsbu b’mod mgħawweġ xi wħud), imma anki fil-lingwaġġ li żviluppa magħhom tul is-snin. Continue reading Kollox bil-mod!

Il-vera qawwa tagħna!

Inkun Mater Dei, fejn is-Sema, f’waħda mill-mawriet tiegħi f’Medjugorje, urietni fejn tassew tridni bħala bniedem ikkonsagrat lilu. Liema stedina għadha friska friska, quddiemi. Is-Sema tridek taqdi lill-morda. Tilqa’ din l-istedina ibni? Għadni niftakar, qisu issa, fis-sagħtejn ta’ filgħodu, leħinha, irqajjaq irqajjaq, u kollu mħabba, fuq il-Podbrdo. X’taħsbu li kelli nwieġeb lis-Sema għeżież ħbieb tiegħi għal din l-istedina li l-Mulej kien qed jagħmilli permezz ta’ Ommu u Ommna? U mhux li ngħid lis-Sema u lil Ommna Marija: IVA?! Continue reading Il-vera qawwa tagħna!

Attenti minn Malku!

Waqt li qiegħed nistrieħ ftit u nismaħ l-għaraq, wara xebgħa ġiri mal-kurituri tal-Isptar Mater Dei, li jista’ jifhimhom biss u jkollu ħniena min ħadem jew almenu jipprova jidħol b’kompassjoni fid-dinja ta’ min jaħdem lejl u nhar mal-morda, il-Mulej ġabli quddiem għajnejja talk mill-isbaħ li kont smajt żmien ilu fuq Malku. Continue reading Attenti minn Malku!

Insejna nosservaw

Dan l-aħħar iltqajt ma’ ħsieb li ħareġ mill-moħħ u mill-qalb ta’ produttur tal-films, kittieb u anki ħassieb fil-qasam ċinematografiku Russu, Andrei Tarkovsky (twieled fl-4 t’April 1932 u miet fid-29 ta’ Diċembru 1986). Dan il-bniedem kbir fil-qasam ċinematografiku tal-era Sovjetika qal hekk: Insejna nosservaw. Minflok nosservaw qiegħdin inwettqu l-affarijiet skont sistemi. Continue reading Insejna nosservaw