Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Qatt m’hu tard li niftakru fihom!

December 15, 2017 Leave a comment

Ix-xahar li għadda, jiġifieri x-xahar ta’ Novembru, kien ix-xahar iddedikat lil ħutna l-mejtin. Ħafna kienu dawk li żaru ċ-ċimiterju u poġġew fjuri u xemgħat fuq l-oqbra tal-għeżież mejtin tagħhom. Dan il-ġest huwa magħmul biex tiġi onorata l-memorja tagħhom.

Read more…

Il-ferħ veru!

December 14, 2017 Leave a comment

Qed ngħixu f’soċjetà fejn ħafna jixtiequ li jkunu ferħanin. U bir-raġun kollu! Għax, ngħid jien, min irid jgħix imdejjaq? Imtaqqal? U dejjem irid jara kif se jimla’ ħajtu?

Read more…

Ħidmet il-Provinċja Kapuċċina f’Malta ma’ ħutna l-emigranti

December 13, 2017 Leave a comment

Il-Provinċja Kapuċċina Maltija minn dejjem emmnet u ħaddnet kliem Ġesù “Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). Fi żminijietna, wieħed mill-modi ta’ kif il-Provinċja Kapuċċina Maltija qed tgħix il-Kelma ta’ Ġesù, hija l-għajnuna li qed tagħti lil ħutna l-emigranti.

Read more…

Fid-dalma tallejl

December 12, 2017 Leave a comment

Illejl! Jiġifieri l-waqt fejn jum imut biex, jum ieħor, jara d-dawl mill-ġdid tax-xemx. Mill-mod ta’ kif inħossu f’ġisimna u fl-ispirtu tagħna kollox juri li illejl huwa waqt fejn fih jitwieldu u jinħadmu ħafna sorpriżi. Għalhekk illejl huwa tabilħaqq misterjuż.

Read more…

X’saħħa fih!

December 11, 2017 Leave a comment

Il-jum ta’ qabel kien pessmu! Temp imsaħħab. Beraq. Ragħad. Sajjetti. Xita. Tħaxwix tal-karozzi fuq it-tarmak imxarrab. Li, il-ħoss qawwi tagħhom damdam is-skiet ta’ kamarti għażiża.

Read more…

Commemorating the Protestant Reformation

December 6, 2017 Leave a comment

Tuesday October 31 marked the 500th anniversary of the Reformation. It was precisely on this date when, in 1517, when Martin Luther published his 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg which served as a bulletin board for various announcements that related with academic and church affairs.

Read more…

Ma neħilx fiha!

December 5, 2017 Leave a comment

Niftakarni nqaddes il-quddiesa tat-8.30 am fil-Knisja Parrokjali tat-Trinità Qaddisa l-Marsa. Quddiesa li tant inħobb inqaddisha. Għalkemm ma kontx le għadni ġejt f’tiegħi wara jum ta’ xogħol bla waqfien fl-Isptar Mater Dei. U dan qed titkellem qalb li tafda u mhux biex iddoqq xi tromba, kif jaħsbu xi wħud.

Read more…