Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Għaliex għandhom ikunu l-Kappuċċini?

F’dawn l-14-il sena li l-Mulej tani l-grazzja li naħdem direttament u personalment miegħu f’ħutna l-morda spiss iltqajt ma’ min staqsieni din il-mistoqsija: Patri! L-għaliex fl-isptarijiet hemm il-Patrijiet Kappuċċini jaħdem mal-morda? Din minfejn ġiet?

Read more…

Il-Gżira

Kienu ilhom jgħiduli biex narah. Minn Malta u barra minnha. U fl-aħħar, wara ħafna, inftaħt għas-sejħa tagħhom. U rajtu!

Il-film, bl-Ingliż jismu The Island (Il-Gżira). Tista’ issibu liberament fuq YOU TUBE. Il-film hu bl-Ilsien Russu imma s-sottotitoli tiegħu huma bl-Ilsien Ingliż. Mela tista’ issegwieh.

Read more…

Silence helps us listening to God

Our world inundated with noises. Although noises are important not all noises are, in fact, cherished. Certain noises make us feel really burdened. Read more…

Barka ta’ qawwa kbira

Dan l-aħħar smajt konferenza li għamlitli ħemel ġid. Fil-fatt, din il-konferenza ġagħlittni nifhem il-qawwa tal-barka tas-saċerdot. Kemm hi ħaġa kbira meta aħna s-saċerdoti inberrkukhom! U kemm għandna bżonn inberrkukom! L-għaliex, l-ewwel u qabel kollox, l-aktar li għandna bżonn li nitbierku huwa aħna stess!

Read more…

Love changes everything!

Many recall the immortal lyrics of the great song by Michael Ball, released in 1992, Love changes everything.

Read more…

Il-kannol

Niftakar li kien jum mill-isbaħ. Avolja x-xitwa kienet, tista’ tgħid, bieb u għatba magħna. Imma dik il-ġurnata kienet mill-isbaħ. Wara jum xogħol l-isptar, mingħajr waqfien, naħseb li kien ħaqqni ftit tal-mistrieħ. U mistrieħ kif għandha bżonn is-sitwazzjoni preżenti ta’ saħħti.

Read more…

Bl-eżempju tiegħu għallimni

Fuq in-naħa ‘il waħda tas-santa ta’ mewtu hemm Ommna Marija, l-ismijiet tal-familja, qraba u ħbieb u r-ritratt tiegħu. Filwaqt li, fuq in-naħa ta’ wara, qed nara lil Ġesù Ħanin, il-Kurunella tal-Ħniena Divina u lil Dun Ġorġ Preca li tant kien iħobb.

Read more…