Eluf ta’ tfal tal-iskola Maltin qed jgħinu lit-tfal Sirjani jattendu l-iskola

Il-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018: Aktar minn 5,500 tifel u tifla minn 24 skejjel madwar il-gżejjer Maltin ħadu sehem f’kampanja ta’ ġbir ta’ fondi biex jgħinu lil xi wħud mit-tfal l-aktar imċaħħda fis-Sirja sabiex jingħataw edukazzjoni skolastika. F’din l-inizjattiva organizzata mill-Aid to the  Church in Need (Malta) ħadu sehem 24 skola – 8 skejjel f’Għawdex, 9 skejjel tal-Knisja, 5 Skejjel Statali u 5 Skejjel Privati ​​f’Malta. Continue reading Eluf ta’ tfal tal-iskola Maltin qed jgħinu lit-tfal Sirjani jattendu l-iskola

Jum ta’ talb u sawm favur il-ħajja għall-protezjoni tat-tarbija fil-ġuf

pray4life.jpgIl-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018: Fi Press Release mill-Medjugorje Centre Malta publikata llum tħabbar li nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju 2018 se jkun organizzat Jum Nazzjonali ta’ talb u sawm favur il-ħajja u għall-protezjoni tat-tarbija fil-ġuf.

Kull persuna u għaqda flimkien mal-membri tagħhom huma mħeġġin biex jipparteċipaw bil-mod tagħhom f’din l-inizjattiva.  L-organizzaturi qed iħeġġu wkoll lill-għaqdiet biex jorganizzaw attività relatata mat-tema f’dan il-jum.  Jixtiequ wkoll li fi knejjes u  kappelli issir Adorazzjoni Ewkaristika għall din l-intenzjoni.

Għal aktar tagħrif tista’ tkellem lil David Rossi fuq 79902241

L-Evanġelju tal-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 16-20

Din is-silta tfakkarni ħafna f’dawk il-mumenti fil-ħajja meta xi ħadd isejjaħ lil xi ħad dieħor biex, ngħidu aħna, jiġi jiekol, iqum mis-sodda filgħodu, iħejji biex jitlaq, u dik il-persina twieġeb: dalwaqt niġi, dalwaqt inqum, dalwaqt nitlaq; jew issa niġi, issa nqum, issa nitlaq. Iżda filwaqt li l-kelma dalwaqt hija forma mqassra ta’ dan il-waqt, li tfisser issa, immedjatament, ħad dma jifhem hekk u qatt ma jiġri hekk. Dalwaqt jew issa jfissru li se jagħmel dak li għandu jsir imma mhux iss’issa, fadal naqr’oħra, għandi bżonn iktar ħin. Għalkemm din il-frażi drajna nużawha u kulħadd jaf xi jfisser, xorta waħda tnissel frustrazzjoni f’min isejjaħ u jieħu dik it-tweġiba. Aħna nistennew li kollox mal-ħaġra t-tajn.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018