Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba


Il-Ħamiis 20 ta’ Settembru 2018: Nitolbu lil Ġesù li bil-ħniena u l-maħfra tiegħu jipproteġi dejjem il-Knisja tagħna, “omm u qaddisa imma mimlija wlied midinbin bħalna”.

Din kienet it-talba li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-lum il-Ħamis 20 ta’ Settembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Begoglio kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin u l-Vanġelu skont San Luqa li jdur madwar il-kliem ta’ Ġesù: dnubietha maħfura għax ħabbet ħafna.

Il-Papa innota t-tlett gruppi ta’ nies li naqraw dwarhom fil-qari tal-ġurnata: Ġesù u d-dixxipli tiegħu, Pawlu u l-mara, waħda minn dawk li d-destin tagħha, fakkar Franġisku, kienet li “jmorru jżuruha bil-moħbi……… il-fariżej ukoll,, inkella tispiċċa mħaġġra; u d-dutturi tal-Liġi.

Però, osserva l-Papa, il-mara resqet lejn Ġesù b’ħafna mħabba, bla ma ħbiet li kienet midinba. L-istess bħalma kiteb Pawlu: “Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna”.

Ifisser li t-tnejn kienu qed ifittxu lil Alla, bl-imħabba, imma mħabba “nieqsa”. Pawlu għaliex kien jaħseb illi l-imħbba hija liġi u kellu qalbu magħluqa għar-rivelazzjoni ta’ Ġesù Kristu: kien jippersegwita lill-insara, iżda minħabba ż-żelu li kellu għal-Liġi. Kien għalhekk li l-imħabba tiegħu ma kinitx matura. U l-mara kienet qed tfittex l-imħabba, “l-imħabba superfiċjali”.

Għalhekk il-fariżej gemgmu imma Ġesù wieġeb: Lil din inħafrilha ħafna għax ħabbet ħafna. Ġesù jħares lejn il-ġest żgħir ta’ mħabba, il-ġest żgħir tar-rieda tajba, u jseddqu. Din hi l-ħniena ta’ Ġesù: jaħfer dejjem, jilqa’ dejjem.

Dwar id-dutturi tal-Liġi Franġisku innota li għandhom atteġġjament li spiss iħobbu jużaw l-ipokriti: jiskandaliżżaw ruħhom, u jgħidu: ara xi skandlu! Ma nistgħux ngħejxu hekk! Tlifna l-valuri! Issa kulħadd jista’ jidħol il-Knisja, anki d-divorzjati, ilkoll! Fejn se naslu?

L-iskandlu tal-ipokriti, tenn Bergoglio. Dan hu djalogu mal-imħabba kbira li taħfer kollox, ma’ Ġesù, li huwa l-imħabba. L-imħabba “nieqsa” ta’ Pawlu u ta’ dil-mara, u tagħna wkoll, hija mħabba”nieqsa” għax ħadd minna għadu ma ġie kanoniżżat! Ngħidu d-dritt, issokta l-Qdusija Tiegħu, din hi ipokrisika tal-ġusti u tal-puri, ta’ dawk li jaħsbu li jsalvaw bil-merti esterni tagħhom personali.

Ġesù jagħraf kif dawn in-nies juru ruħhom sbieħ minn barra u jitkellem dwar “l-oqbra mbajda”, iżda minn ġewwa mimlijin taħsir u ħmieġ. U matul il-mixja tal-istorja tagħha, il-Knisja dejjem hi persegwitata mill-ipokriti, ipokriti minn ġewwa u minn barra.

Ix-xitan ma jagħmel xejn mal-midinbin niedma għax dawn iħarsu lejn Alla u jgħidu: “Mulej, jien midneb, għinni”. U b’hekk ix-xitan jisfa’ bla saħħa, imma hu qawwi mal-ipokriti. B’saħħtu ħafna magħhom u jużahom biex ikisser, jeqred lin-nies, lis-soċjetajiet, jeqred il-Knisja. Il-forza kbira tiegħu hi l-ipokrisija, għax hu giddieb: ibigħ lilu nnifsu bħala prinċep setgħani, sabiħ u minn wara hu assassin!

Għalhekk il-Qdusija Tiegħu ħeġġiġna biex niftakru li Ġesù dejjem jaħfer, jilqa’, juża l-ħniena, kelma li spiss ninsew meta nqassu fuq l-oħrajn. Allura l-istedina hi biex ikollna l-ħniena bħal Ġesù u ma nikkundanawx lil ħaddieħor. Ġesù għandu jkun iċ-ċentru ta’ ħajjitna. Infatti Hu jaħfer kemm lil Pawlu, midneb, persekutur imma b’imħabba “nieqsa” kif ukoll lill-mara, midinba u wkoll b’imħabba mhux sħiħa.

B’hekk biss setgħu jiltaqgħu ma’ Ġesù, il-veru mħabba, filwaqt li l-ipokriti tonqoshom il-ħila li jiltaqgħu mal-imħabba vera għax qalbhom hi magħluqa.

Miġjub mitTaljan għall-Malti minn Joe Huber

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.