Qari tal-Quddies tat-Tnejn tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

It-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
Ħabbartilkom lil Kristu msallab.
1 Kor 2, 1-5

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Meta jiena wasalt għandkom, ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-Misteru ta’ Alla bi kliem kbir jew għaref. Continue reading Qari tal-Quddies tat-Tnejn tal-XXII ġimgħa matul is-Sena