Qari tal-quddies tal-Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex (1864)

Stampa t-test tal-qari …

L-Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex (1864)

QARI I
Tifħir lill-Mulej, għax kbira l-ħniena tiegħu ma’ Iżrael.
Iż 63:7-9

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Irrid infakkar il-grazzji tal-Mulej,
insamma’ għanja ta’ tifħir lill-Mulej, Continue reading “Qari tal-quddies tal-Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex (1864)”