Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Għid il-Ħamsin, Sena A

Nhar il-Ħadd, 31 ta’ Mejju, hi l-festa ta’ GĦID IL-ĦAMSIN, PENTEKOSTE. Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Ngħinuhom jiktbu x’ġara dakinhar. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Għid il-Ħamsin, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Seba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex nhar il-Ħadd, il-festa ta’ Tlugħ is-Sema tal-Mulej, isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Ngħinuhom isibu t-tliet kelmiet li jissemmew fil-Vanġelu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Seba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex il-Ħadd isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Iridu jsibu l-ħames kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex il-Ħadd isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Jagħtu l-kulur lill-istampa u jsibu t-tliet kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu. Is-Sibt il-Quddiesa se tkun tal-festa ta’ San Ġorġ Preca.

Niżżel poster billi tagħfas din il-link: 5 Hadd tal-Ghid

Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

QARI I
Qajjimna ma’ Kristu Ġesù u qegħedna fis-smewwiet miegħu.
Efes 2, 1-10

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, intom li kontu mejtin bi dnubietkom u ħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta’ din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Continue reading Qari tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-Sena

Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn …

QARI I
Alla għamel lil Kristu Ras fuq il-Knisja kollha, li hi Ġismu.
Efes 1, 15-23

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, jien li smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixba’ qatt niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Continue reading Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena