Irroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech


Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Anton Teuma, Isqof ta’ Għawdex

IRRODDU ĦAJR LILL-MULEJ GĦAD-DON TAL-ISQOF MARIO GRECH

Għeżież,

Nixtieq li f’din l-ewwel Ittra tiegħi lilkom irrodd ħajr lil Alla flimkien magħkom għad-don tal-Isqof Mons. Mario Grech, li qeda d-Djoċesi tagħna ta’ Għawdex bħala r-Ragħaj tagħha għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena. 

Roddu ħajr lill-Mulej, għaliex hu tajjeb. It-tjieba tiegħu għal dejjem!” (Salm 135). Permezz ta’ Mons. Isqof Mario Grech, il-Mulej tana ħafna grazzji. Ippermettuli nsemmi biss ftit minnhom.

L-imħabba tiegħu għall-Kelma ta’ Alla wasslitu biex isaħħaħ il-katekiżmu tat-tfal u l-adolexxenti; u jmexxi ’l quddiem diversi gruppi, bħalma huma dawk tal-Lectio Divina, il-komunitajiet Neo-Katekumenali u l-komunitajiet Ewkaristiċi. U dan, mingħajr ma warrab l-għaqdiet u l-movimenti tal-Leġjun ta’ Marija, il-Museum u l-Azzjoni Kattolika.

Saħaq kemm felaħ biex l-Ewkaristija tiġi ċċelebrata bid-dinjità li tistħoqqilha. Spiss kien idawwalna u jħeġġiġna b’omeliji sbieħ, magħġuna bil-Kelma u bil-profondità tal-persuna tiegħu. Il-preparazzjoni u l-kura tal-Liturġija kienu għalina sejħa u stimolu biex il-Qsim tal-Ħobż isir kif jixraq.

Kien attent għal min qiegħed ibati. Ta’ spiss kont issibu ħdejn is-sodda tal-marid u ta’ min qiegħed imut. Tkellem favur il-barrani u ħeġġiġna biex ikollna qalbna kbira biex tilqa’ lil kulħadd. Ħa ħsieb li fid-Djoċesi jkun hawn min tassew ikun ħsiebu fil-marid, fil-fqir u fil-batut, u għamel kif seta’ biex jgħin lil kulħadd.

Jixraq, għalhekk, li minn qalbna rroddu ħajr lil Alla għad-doni li tana fil-persuna tal-Isqof Mario Grech. Jixraq ukoll, fi tmiem il-missjoni tiegħu fid-Djoċesi tagħna, nirringrazzjaw lilu u nwegħduh talbna.

Grazzi, Eċċellenza, tal-ħidma u d-dedikazzjoni sħiħa tiegħek bħala l-Isqof tagħna. Grazzi li dejjem kont hemm għalina. Grazzi tat-tbatija tiegħek fis-skiet. Grazzi tal-iljieli mqajjem minħabba l-inkwiet tagħna. Grazzi, Eċċellenza, tal-kuraġġ li dejjem għamiltilna.

Fl-aħħar u mhux l-inqas, grazzi, Eċċellenza, li fil-persuna tiegħek ser tieħu biċċa mill-Knisja Għawdxija fil-qalba tal-Knisja Universali. Filwaqt li nitolbuk titlob għalina, inwegħduk it-talb tagħna.

“Roddu ħajr lill-Mulej, għaliex hu tajjeb. It-tjieba tiegħu għal dejjem!” (Salm 135).

 

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria

Il-Ġimgħa 28 ta’ Awwissu 2020, Tifkira ta’ Santu Wistin, Isqof ta’ Ippona

 

Anton Teuma

Isqof ta’ Għawdex

 

 Mons. Salv Debrincat

Kanċillier

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.