Kemm hi sabiħa d-dar tiegħek, O Alla.

Print Friendly, PDF & Email

B’apprezzament u ħajr lil Alla għall-ftuħ tal-knejjes għall-quddies wara l-għeluq tagħhom kawża tal-pandemija.

Video minn Joe Galea

Huma ħafna li ferħu bil-ftuħ  mill-ġdid tal-Knejjes għall-Quddies mill-Ħadd, ħmistax wara l-Għid il-Kbir, meta tiġi ċelebrata l-Festa ta’ San Publju.

Is-song ‘How lovely is your dwelling place’ tfakkarna f’Salm 84:  kemm huwa sabiħ li nkunu fid-dar ta’ Alla!

Ara wkoll il-verżjoni bis-slides … https://laikosblog.org/wp-content/uploads/2021/04/Kemm-hi-sabiha-d-dar-ta-Alla.pptx

Minn Joe Galea

%d bloggers like this: