10 Attitudnijiet għall-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Suġġerimenti prattiċi kif nista’ ngħix Avvent aħjar.

Fittex lil Alla fl-oħrajn u fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum.

Ħobb lill-oħrajn b’ġesti sempliċi.

Afda li Alla dejjem qed jisma’.

Irrikonċilja ruħek ma’ Alla u mal-oħrajn.

Kun ġeneruż. Aqsam ħinek u l-ferħ tiegħek mal-oħrajn.

Tkellem dwar Alla. Tistħix issemmih.

Uri gratitudni lejn Alla għall-barkiet kollha li tak.

Kun koerenti. Qabbel dak li tagħmel ma’ dak li temmen.

Dawwal lill-oħrajn bil-ferħ. Kun dawl fid-dinja.

Itlob. Iddedika ftit ħin speċjali għal Alla.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: