Iċ-Ċensiment

Print Friendly, PDF & Email

Fin-Novena tal-Milied

L-Avvent joffrilna temi sbieħ li jgħinuna biex inħejju ruħna għall-Milied. Iċ-ċensiment tal-Imperatur Cesri Awgustu kien qed iwieġeb għall-profezija ta’ Mikea li l-Messija kellu jitwieled f’Betlem. Id-digriet ta’ Ċesri wassal biex jitkompla d-disinn ta’ Alla ħalli titwettaq il-ġrajja kbira tat-twelid tas-Salvatur. Ta’ min għalhekk li nagħtu importanza liċ-ċensiment li bih jibda r-rakkont tal-jiem qabel it-twelid ta’ Ġesu’.

Kitba ta’ Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: