Nitolbu mal-Papa matul Frar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Matul Frar 2022 il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex jingħaqdu flimkien u jitolbu għan-nisa ta’ Ħajja Kkonsagrata b’radd ta’ ħajr għall-missjoni u l-kuraġġ tagħhom, biex ikomplu jsibu tweġibiet ġodda għall-isfidi ta’ żmienna.

Ara wkoll …

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d bloggers like this: