L-ewwel jum fil-Każakstan: l-Papa Franġisku u l-importanza tal-paċi.

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku ta bidu għat-38 Vjaġġ Appostoliku tiegħu lejn in-nazzjoni tal-Asja Ċentrali tal-Każakstan, li jimmarka s-57 pajjiż li żar mill-bidu tal-pontifikat tiegħu, bl-isfond tal-gwerra fl-Ukrajna. L-Papa qed jagħmel din iż-żjara bħala ‘pellegrin tal-paċi’, fejn qed jiffuka fuq il-paċi, l-għaqda u d-djalogu interreliġjuż.

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet …

Mal wasla tiegħu f’Nur-sultan, il-kapitali ta’ Każakstan, il-Papa ntlaqa’ b’qalb kbira, u bosta fidili ferħanin, anke mhux Kattoliċi, kienu qed jistennew bil-ħerqa ż-żjara tal-Papa. Anke fost iż-żgħażagħ Musulmani, li ma tantx jafu dwaru, uħud kienu qed jagħmlu mistoqsijiet biex ikunu jafu aktar dwar din il-figura tal-Papa, filwaqt li stqarru li jidher li hu persuna li jimpurtah minnhom.

Bħas-soltu, l-Qdusija Tiegħu għamel żjara ta’ kortesija lill-president tal-Każakstan, u indirizza lill-awtoritajiet ċivili u lill-korp dimplomatiku. Huwa enfasizza l-ħtieġa li tiġi protetta l-libertà reliġjuża, filwaqt li nnota li tirrappreżenta “l-aħjar kanal għall-koeżistenza ċivili”. Bħas-soltu, l-Qdusija Tiegħu għamel żjara ta’ kortesija lill-president tal-Każakstan, u indirizza lill-fatturi u lill-korp diplomatiku. Huwa enfasizza l-possibiltà li tista’ tiġi protetta l-libertà reliġjuża, li nnota li tirrappreżenta “l-aħjar kanal għall-koeżistenza”.

“Jalla l-memorja tat-tbatijiet u l-provi li ġarrabtu”, qal, “ikunu parti indispensabbli mill-vjaġġi tagħkom lejn il-futur, li tispirakom biex tagħtu prijorità assoluta lid-dinjità tal-bniedem, lid-dinjità ta’ kull raġel u mara, u ta’ kull etniku, grupp, soċjali u reliġjuż”. Il-Papa esprima wkoll gratitudni għall-isforzi tal-pajjiż biex iġib il-paċi u l-ħarsien tal-amjent.

“Nesprimi apprezzament profond għar-rifjut deċiżiv ta’ dan il-pajjiż tal-armi nukleari u l-isforz tiegħu biex jiżviluppa politika dwar l-enerġija u l-ambjent iċċentrati fuq id-dipendenza mnaqqsa fuq il-fjuwil tal-karbonju u fuq l-investiment f’sorsi nodfa ta’ enerġija…”

Wara l-laqgħa, l-Papa Franġisku telaq fin-Nunzjatura Appostolika fejn se joqgħod għal kemm idum il-vjaġġ tiegħu.       

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-09/video-highlights-pope-francis-first-day-kazakhstan.html

%d bloggers like this: