Il-Papa jilqa’ liż-żgħażagħ fil-WYD: “Alla qiegħed isejħilkom b’isimkom.

Print Friendly, PDF & Email

Spettaklu vibranti ta’ kulur u ħoss laqa’ lill-Papa Franġisku u lil mijiet ta’ eluf ta’ pellegrini fiċ-Ċerimonja ta’ Merħba għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2023. Il-karattru tal-festa kien maħsub bħala ċelebrazzjoni tal-fidi u turija tal-għaqda u d-diversità ta’ Knisja li tgħaqqad it-tradizzjoni u l-modernità, fejn ħadu sehem madwar 50 żagħżugħ minn 21 pajjiż differenti, kif ukoll il-kor u l-orkestra tal-WYD, u bosta mużiċisti oħra li juru l-kultura Portugiża.

Żieda notevoli għaċ-ċerimonja tal-ftuħ ta’ din is-sena, kienet il-preżentazzjoni koreografika tal-lirka tal-mużika bil-lingwa tas-sinjali Portugiża, li ppromwoviet il-parteċipazzjoni ta’ dawk b’diffikultajiet fis-smigħ.

Wara l-wasal tal-Papa Franġisku, grupp ta’ żgħażagħ qara selezzjonijiet ta’ ittri, li jirrapreżentaw l-eluf ta’ ittri li l-Papa jirċievi kuljum. L-ittri enfasizzaw il-mistoqsijiet u t-tħassib taż-żgħażagħ minn madwar id-dinja, b’ħafna jitolbu pariri u talb għall-familji tagħhom, għall-pajjiżi u l-Knejjes lokali.

Iċ-ċerimonja ta’ merħba kompliet bil-purċissjoni tal-bnadar tal-pajjiżi kollha rappreżentati fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, akkumpanjati minn kanzunetta oriġinali, ‘Um Dia de Sol’ (‘Jum Xemxi’), komposta għall-okkażjoni minn Héber Marques. Il-kanzunetta tenfasizza x-xewqa li niċċelebraw il-fidi f’Ġesù.

Il-qofol taċ-Ċerimonja ta’ Merħba kienet il-Liturġija tal-Kelma, li tiffoka fuq ir-rakkont ta’ San Luqa, meta Ġesù bagħat it-tnejn u sebgħin dixxiplu. Fir-riflessjoni tiegħu dwar il-qari tal-Evanġelju, l-Papa Franġisku laqa’ bil-qalb liż-żgħażagħ li qed jieħdu sehem fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, u fakkarhom li Alla sejħilhom b’isimhom proprju għax iħobb lil kull wieħed minnhom. “F’dan il-Jum Dinja taż-Żgħażagħ”, qal il-Papa, “ejja ngħinu lil xulxin biex nagħrfu din ir-realtà fundamentali: Jalla dawn il-jiem ikunu eki vibranti tas-sejħa tal-imħabba ta’ Alla”.

Il-Knisja ta’ Kristu, kompla l-Papa, hija “l-komunità tal-imsejħin,” mhux komunità tal-aqwa nies; anzi aħna lkoll midinbin, ilkoll imsejħa “kif aħna, bil-problemi u l-limitazzjonijiet tagħna”. Aħna, qal, “komunità ta’ aħwa ta’ Ġesù, ulied l-istess Missier. Irrid inkun ċar ħafna magħkom”. Il-Qdusija Tiegħu insista, “Hemm post għal kulħadd fil-Knisja”, u żied li Ġesù esprima dan b’mod ċar fl-Evanġelji, f’parabboli fejn kulħadd hu msejjaħ: “iż-żgħar u x-xjuħ, dawk b’saħħithom u l-morda, il-ġusti u l-midinbin: kulħadd, kulħadd, kulħadd, kulħadd!” U stieden lill-folla biex tirrepeti warajh, “Kulħadd, kulħadd, kulħadd!”.

Waqt li nsista għal darb’oħra li Alla jħobbhom, il-Papa qal liż-żgħażagħ biex qatt ma jgħejjew imorru għand Alla bil-mistoqsijiet. “Li tistaqsi mistoqsijiet huwa tajjeb,” qal, “spiss aħjar milli tagħti tweġibiet, għax dawk li jistaqsu mistoqsijiet jibqgħu bla kwiet, u l-inkwiet huwa l-aħjar rimedju” għal rutina li tista’ “janestetizza lir-ruħ”.

Il-Papa Franġisku stieden liż-żgħażagħ biex jirriflettu fuq kemm hu “sabiħ” li Alla jħobbna. “Alla jħobbna kif aħna”, tenna, “mhux kif nixtiequ nkunu jew kif tixtieqna nkunu s-soċjetà”. Minflok, aħna msejħin u maħbubin kif aħna bid-difetti u l-limitazzjonijiet tagħna, imma wkoll “bix-xewqat tagħna li nimxu ‘l quddiem fil-ħajja.”

“Dan nixtieq ngħidilkom”, qal fl-aħħar: “Tibżgħux, agħmlu kuraġġ, nimxu ‘l quddiem nafu li aħna maħbubin…” U sejjaħ liż-żgħażagħ biex jirrepetu miegħu: “Alla jħobbna.”

L-indirizz tal-Papa kien segwit minn Litanija li talbet lill-patruni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, fosthom il-Papa San Ġwanni Pawlu II, San Ġwann Bosco, Beati Pier Giorgio Frassati u Carlos Acutis, kif ukoll qaddisin u beati Portugiżi, bħal Sant’Antnin. Beatu Joan tal-Portugal, u Beata Maria Clara tal-Bambin Ġesù. Iċ-ċerimonja liturġika ntemmet bit-talba tal-Missierna u l-barka tal-Papa.

Fl-aħħar, l-artisti offrew preżentazzjoni koreografika ta’ anagramma ispirata mill-qari tal-Evanġelju u indirizzata lil dawk kollha preżenti: “Morru.. Jien qed nibgħatkom… is-Saltna ta’ Alla waslitilkom”.

Hekk kif il-Papa Franġisku telaq minn fuq il-palk fil-konklużjoni taċ-ċerimonja tal-ftuħ, indaqq l-Innu tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta’ din is-sena, “Há Pressa no Ar” – “There’s a Rush in the Air”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-08/pope-welcomes-young-people-to-wyd-god-is-calling-you-by-name.html

%d bloggers like this: