Mejju … iddedikat lil Jum l-Omm lil Marija Omm Alla u Ommna

FR. PHILIP CUTAJAR OFMCap

Wasalna fix-xahar sabiħ ta’ Mejju. Ix-xahar tar-rebbiegħa, b’temp sabiħ mżejjna bi fjuri li jgħaxxqu. Xahar li fih tonqos il-kesħa u l-bard tax-xitwa li spiċċata filwaqt li s-sħana qalila tas-sajf tkun għada ‘il bogħod. Xahar li neddikawh lill-Madonna fejn għal darb’oħra nkantaw l-innu marjan li Dun Karm Psaila, li l-Poeta Nazzjonali, ħallielna: “Fil-Ħlewwa ta’ Mejju”  kif ukoll huwa xahar li fih niċċelebraw JUM L-OMM.

aktar