X’valur għandha l-Kelma ta’ Alla f’ħajjtek

Din hija mistoqsija li lkoll kemm aħna, bħala nsara-kattoliċi, għandna nagħmlu lilna nfusna kuljum. Jekk f’ħajjitna ma nagħtux il-veru valur li hemm marbut mall-Kelma ta’ Alla għalina nkunu qed nirriskjaw li ma naslu qatt biex ngħixu is-sejħa ta’ Alla għalina bħala nsara. Ilkoll kemm aħna ninsabu ibbumbardjati minn ilħna li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jiżdiedu mhux biss fil-kwantità u diversità imma wkoll fil-kwailtà u l-qawwa tagħhom.

aktar