Inħarsu lil Ommna l-Art

“Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġigħ tal-ħlas”. Rom: 8,22

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Matul dan ix-xahar ta’ April sejrin għal sena oħra niċċelebraw il-Festa tal-Għid il-Kbir. Niċċelebraw il-qawmien ta’ Kristu mill-mewt li bata għalina fuq is-Salib bil-għan li jsalvana. “Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, fiergħa hi l-predikazzjoni tagħna, u fiergħa wkoll il-fidi tagħkom” (1 Kor. 15,14).

AKTAR