“KUNU QADDISIN …”

Fr. Philip Cutajar OFMCap jikteb il-ħsibijiet tiegħu dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate, dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum.

Il-Papa Franġisku fl-aħħar dokument tiegħu… l-aktar wieħed riċenti…dak li tana proprju fid-19 ta’ Marzu ta’ din is-sena jmur jagħmililna sejħa speċjali għall-qdusija. Fl-Eżortazzjoni Appostolika “IFIRĦU U THENNEW” il-Papa Franġisku jagħmlilna sejħa li hija sejħa antika u qadima daqs il-ħolqien tal-bniedem, imma fl-istess waqt hija sejħa friska u dejjem ġdida mhux biss għax diġà għal għa diversi drabi saħaq fuqha  Ġesù Kristu fl-Evanġelu imma wkoll għax il-Knisja Ommna kontinwament tfakkarna fiha u tgħina nilħquha billi ngħixuha. Continue reading ““KUNU QADDISIN …””

Ninvestu fi-żwieġ tagħna

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Kull min għandu rasu fuq għonqu u mhux daqstant aljenat li jdaħħal rasu fir-ramel qisu m’hu qed jiġri xejn, żgur li huwa konxju tal-kriżi li ż-żwieġ u l-familja fis-soċjetà tagħna huma għaddejjin minnha. Nixtieq li nkun aktar ċar fl-asserzjoni tiegħi: mhinix ngħid li ż-żwieġijiet f’Malta u Għawdex huma fi kriżi, imma li hemm numru konsiderevoli ta’ żwieġijiet li huma għaddejjin minn kriżi, ‘iva’ din hija realtà. Continue reading “Ninvestu fi-żwieġ tagħna”

Iċ-Ċensiment ġie u għadda

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iċ-ċensiment dwar l-attendenza tal-Maltin għall-quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd ġie u għadda. Ir-riżultat ħareġ. U kulħadd għamel u għadu qed jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu. Żgur li d-Djoċesi ta’ Malta ser twettaq l-istudju serju u xjentifiku ta’ dan ir-riżultat kif ukoll pjan ta’ azzjoni bil-għan li jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa. Dan ġie mwiegħed mill-Arċisqof u minn dawk responsabbli. Jekk le inkunu ħlejna flus, żmien u enerġija għal xejn. U dan huwa li nawguraw li jsir bil-għaqal kollu. Continue reading “Iċ-Ċensiment ġie u għadda”

It-Tlett Ommijiet

ĦSIEB GĦAX-XAHAR TA’ MEJJU – Minn Patri Philip Cutajar OFMcap

Ninsabu diġà fix-xahar ta’ Mejju. Xahar li fih jispikka l-istaġun tar-rebbiegħa bil-fwieħa tal-fjuri u temp sabiħ. L-għeruq ta’ l-isem ta’ dan ix-xahar huwa ġej minn Maia: l-alla tal-fertilità – il-‘Bona Dea’. Għalkemm hemm interpretazzjoni oħra li tgħid li l-isem huwa ġej mill-kelma bil-Latin: ‘majores’ li tfisser ‘anzjani’ hekk kif ix-xahar ta’ Ġunju huwa ġej minn kelma oħra bil-Latin ‘iuniores’ li tfisser ‘żgħażagħ’. Continue reading “It-Tlett Ommijiet”

Il-Mixja tar-Randan Imqaddes

Fr. Philip Cutajar OFMCap

Nhar l-Erbgħa , 14 ta’ Frar ilkoll flimkien bħala Knisja tajna bidu għaż-żmien tar-Randan Imqaddes. Dan nagħmlu tajjeb jekk inħarsu lejh bħala mixja li aħna bħala l-Poplu ta’ Alla rridu nimxu flimkien. Mixja li twassalna sa nhar il-Ħadd, l-1  ta’ April, meta flimkien niċċelebraw il-Festa tal-Għid Il-Kbir. Mixja ta’ ħames ġimgħat li jippreparawna sabiex niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa li ssib il-milja tagħha fit-Tridu tal-Għid il-Kbir. Continue reading “Il-Mixja tar-Randan Imqaddes”

Inkunu miftuħa għad-djalogu ma’ reliġjonijiet oħra

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Bejn it-18 u l-21 ta’ Ottubru 2017 ġejt mistieden sabiex nattendi għall-Konferenza Internazzjonali dwar ID-DJALOGU BEJN IR-RELIĠJONIJIET U L-GĦEJXIEN PAĊIFIKU F’SOĊJETAJIET MOGĦNIJA B’DIVERSI KULTURALI. Din ġiet organizzata mill-Kummissjoni Internazzjoanli “Ġustizzja, Paċi u Ħarsien Sħiħ tal-Ħolqien” fi ħdan l-Ordni Franiskan Kapuċċin. Din il-Konferenza saret fil-Lebanon, eżattament f’Couvent Notre Dame du Puits, Bkenneya – Beirut. Dan huwa kumpless imexxi mis-Sorijiet Franġiskani Lebaniżi tas-Salib imwaqqfa minn Beatu Ġakbu (Abuna Yaacub) ta’ Għażir, Kapuċċin. Ġejt mistieden flimkien ma’ tlieta oħra mill-Ewropa sabiex nippreżenta dan il-kontinent u anke minħabba l-ħidma pastorali li qed inwettaq ma’ l-emigranti li hawn fostna, f’pajjiżna. Continue reading “Inkunu miftuħa għad-djalogu ma’ reliġjonijiet oħra”

Inkunu Strumenti ta’ Paċi

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Fr. Philip Cutajar2Għall-grazzja ta’ Alla qed nagħtu bidu għal sena ġdida: is-Sena 2018. Iż-żmien igerbeb. Sena għaddiet u mietet bħas-snin ta’ qabilha u issa permezz ta’ dan ix-xahar ta’ Jannar qed naqilbu l-kalendarju taż-żmien ta’ ħajjitna. Bħal ta’ kull sena l-1 ta’ Jannar filwaqt li bħala nsara kattoliċi niċċelebraw il-Festa ta’ Marija Omm Alla, neddedikaw ukoll dan il-jum bħala Jum Il-Paċi. X’hemm isbaħ milli nagħtu bidu għas-sena l-ġdida nawguraw lil xulxin sena u ħajja ta’ paċi taħt il-ħarsien ta’ Marija Omm Alla, Ommna u Sultana tal-Paċi! Continue reading “Inkunu Strumenti ta’ Paċi”