L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 51-58

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xifer l-irdum għal isfel. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018

L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 13-15

Ir-rejazzjoni tad-dixxipli għall-ommijiet u wliedhom li resqu lejn Ġesù hija goffa ħafna. Uħud minnhom kellhom ulied huma wkoll u kienu jafu x’għandhom ħila jagħmlu t-tfal u lkoll nafu li t-tfal, dak li għandhom ħila jagħmlu, jagħmluh vera sew. Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Is-sħana! Kemm taħraq!!!!

Is-sħana! Kemm taħraq!!!! Smajtu dan il-kumment. U ġieli għedtu jien ukoll. Ajma! L-aktar f’Awwissu, fl-eqqel tas-sħana!

Kemm nevita milli nimxi fix-xemx! U noqgħod għas-sħana kbira. Tibżgħux! Jien lanqas jekk irrid ma nista’ nimxi daqstant fix-xemx u noqgħod għas-sħana li toqtlok. Continue reading Is-sħana! Kemm taħraq!!!!