Skiet u talb quddiem min ifittex l-iskandlu


It-Tnejn 3 ta’ Settembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.
Issa li beda x-xahar ta’ Settembru, il-Papa Franġisku reġa’ beda r-riflessjonijiet fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-verità hi ġentili, il-verità hi siekta. Mal-persuni li jfittxu biss l-iskandlu, li jfittxu biss il-firda, l-unika triq hi dik tas-silenzju u tat-talb.

Hekk enfasiżża l-Papa Franġisku waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa hu u jikkummenta l-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, li jirrakkonta li Ġesù mar lura lejn Nazaret, post twelidu u n-nies ma laqgħuhx, bdew jissuspettaw fih.

Il-Kelma tal-Mulej li għandna f’dar-rakkont ittina okkażjoni biex nirriflettu fuq kif inġibu ruħna fil-ħajja ta’ kuljum, meta jkun hemm in-nuqqas ta’ ftehim u nifhmu kemm missier il-gideb, l-akkużatur, ix-xitan, jaħdem biex ikisser l-għaqda ta’ familja, ta’ poplu.

Meta Ġesù wasal fis-sinagoga kien hemm kurżità kbira fost in-nies preżenti: kulħadd ried jara b’għajnejh l-opri kbar li kien għamel f’postijiet oħra. Imma Iben il-Missier Ċelesti juża biss ‘‘il-Kelma t’Alla’, drawwa li juża wkoll kull meta jkun irid jegħleb lix-xitan.

Huwa propju dan l-atteġġjament ta’ umlità, qal il-Papa Bergoglio, li jiżra’ d-dubju u jibdel l-atmosfera minn waħda ta’ paċi għal waħda ta’ gwerra, mil-istagħġib għall-istmellija. Bis-skiet tiegħu Ġesù jegħleb il-klieb slavaġ, lix-xitan li kien żera’ l-gideb fil-qalb.

Ma kinux persuni, kienu qatta’ klieb slavaġ li keċċewh ‘il barra mil-belt. Ma bdewx jirraġunaw, bdew jgħajtu. U Ġesù sieket. Ħaduh fix-xifer tal-irdum biex jitfgħuh għal isfel. U dal-pass tal-Vanġelu jtemm: Imma Hu għadda minn nofshom u baqa’ sejjer. Id-dinjità ta’ Ġesù, osserva l-Papa: bis-silenzju tiegħu għeleb dik il-qatta’ klieb slavaġ u telaq. Għax kienet għadha ma waslitx is-siegħa tiegħu.

L-istess ġara fil-Ġimgħa l-Kbira: nhar Ħadd il-Palm in-nies għamlulu festa u bdew jagħjtu: Imbierek int Iben David, u ftit jiem wara bdew jgħajtu: sallbu. Inbidlu. Ix-xitan kien żera’ l-gidba fi qlubhom, u Ġesù baqa’ sieket.

Dan jgħallimna, issokta Franġisku, li meta jkun hemm din l-imġieba, meta ma narawx il-verità, jibqa’ biss is-skiet. Is-silenzju li jirbaħ imma bis-salib. Is-silenzju ta’ Ġesù. Kemm-il darba fil-familji jibdew diskussjonijiet dwar il-politika, l-isports, il-flus u mhux darba dawk il-familji jispiċċaw mifrudin, meqrudin minħabba diskussjonijiet li fihom jidher li hemm ix-xitan li jird ikisser…..

Silenzju. Tgħid li għandek tgħid u tiskot. Għax il-verità hi mansweta, silenzjuża, il-verità ma tagħmilx storbju. Dak li għamel Ġesù mhux faċli: imma fin-nofs hemm id-dinjità tan-nisrani li hi ankrata mal-qawwa t’Alla. Ma’ min hu nieqes mir-rieda tajba, ma min ma jfittex xejn ħlief l-iskandlu, li jfittex il-firda, li jfittex il-qerda, ukoll fil-familji: silenzju u talb.

Il-Papa Franġisku temm ir-riflessjoni b’din t-talba: Jalla l-Mulej itina l-grazzja li niddixxernu meta għandna nitkellmu u meta għandna nisktu. Dan fil-ħajja kollha: fuq ix-xogħol, fid-dar, fis-soċjetà….. fil-ħajja kollha. B’hekk inkunu qed nimitaw lil Ġesù.

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.