Nimxu lejn Għemmaws – 2

Luqa 24, 17-24: ID-DIXXIPLI T’GĦEMMAWS – ID-DJALOGU MA’ ĠESÙ

Ġesu qal liż-żewġ dixxipli: “X’intom titħaddtu bejnietkom intom u mexjin?” U huma waqfu b’ħarsa ta’ niket fuqhom. Imbagħad wieħed minnhom, jismu Kleofa, wieġeb u qallu: “Int waħdek f’Ġerusalem il-barrani li ma tafx x’ġara hemmhekk f’dawn il-jiem?” “X’ġara?”, staqsiehom.

aqra aktar