Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sitta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Kif jista’ l-bniedem jieħu raġun ma’ Alla?
Ġob 9, 1-12.14-16

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Ġob wieġeb lil sħabu u qal:
“Hekk hu, tassew, u hekk inżomm jien:
Kif jista’ l-bniedem jieħu raġun ma’ Alla? Continue reading Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)