Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Kif diġà ħabbarna minn dan is-sit xi jiem ilu, il-Papa Franġisku ddeċieda favur il-ftuħ tal-arkivji tal-Pontifikat tal-Papa Piju XII. Dan l-arkivju enormi hu mifhum li fih mal-mija u ħamsin elf faxxiklu li jmorru lura għaż-żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Din id-deċiżjoni kienet ilha mistennija fid-dawl tal-kontroversja dwar l-allegat skiet ta’ Piju XII matul il-gwerra. Continue reading “Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?”

L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Il-Papa Franġisku flimkien mal-kollaboraturi tiegħu li sa għada l-Ġimgħa qed jagħmlu l-eżerċizzi spiritwali, nhar it-Tlieta semgħu riflessjoni dwar kif nistgħu nroddu lura s-sbuħija lill-ibliet tagħna billi neliminaw l-indifferenza u l-mard li hemm fihom. Continue reading “L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza”

Fl-Iskola ta’ Marija

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana – 26 ta’ Frar 2019 fil-Knisja ta’ San Ġakbu, Valletta

Il-Grupp Kultura Marjana twaqqaf bl-iskop li jħeġġeġ fil-membri l-imħabba lejn Marija u l-apprezzament għad-devozzjoni Marjana kif espressa fil-kultura Maltija, speċjalment fil-patrimonju artistiku li għandna. Għalhekk isiru żjarat lil diversi santwarji Marjani f’Malta u f’Għawdex, li għandhom tant espressjonijiet sbieħ ta’ mħabba lejn Marija. Continue reading “Fl-Iskola ta’ Marija”

Matul is-sitt snin tal-Pontifikat ta’ Franġisku

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019: F’sitt snin ta’ pontifikat, il-Papa Franġisku ipprietka aktar minn 1000 omelija li minnhom aktar minn 670 fil-quddies minn Dar Santa Marta eżempju ta’ lectio divina ħajja u attiva. Aktar minn 1200 diskors pubbliku, 264 katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa (ġojjelli żgħar ta’ kummenti spiritwali fuq dawn it-temi: il-Kredu, is-Sagramenti, id-Doni tal-Ispirtu s-Santu, il-Knisja, il-familja, il-ħniena, it-tama nisranija, il-Quddiesa, il-Magħmudija, il-Griżma, il-Kmandamenti, it-talba tal-Missierna). Continue reading “Matul is-sitt snin tal-Pontifikat ta’ Franġisku”

Sitt snin ilu bħal-lum il-Papa Franġisku nħatar bħala l-266 Suċċessur ta’ Pietru

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019: F’għeluq is-sitt sena mill-ħatra tal-Papa Franġisku, il-vatikanista Andrea Tornielli ta ħarsa fuq fuq dwar il-pontifikat tal-266 Suċċessur ta’ Pietru.  Is-sena li ninsabu fiha hi mmarkata minn żewġ avvenimenti sinodali, dak tal-bidu dwar il-ħarsien tal-minuri, li fih ħadu sehem il-presidenti tal-konferenzi episkopali tad-dinja kollha, li sar fi Frar li għadda, u s-Sinodu speċjali l-ieħor li se jsir f’Ottubru, dejjem fil-Vatikan, dwar l-Amażonja. Continue reading “Sitt snin ilu bħal-lum il-Papa Franġisku nħatar bħala l-266 Suċċessur ta’ Pietru”