Beatitudnijiet tal-Politku

Il-Papa jelenka lista ta’ beatitudnijiet għall-politiku tas-seklu 21.

Elise Harris Dec 18, 2018 SENIOR CORRESPONDENT. CRUX

RUMA – Il-Papa Franġisku spiss jirreferi għall-beatitudni Bibliċi bħala l-mogħdija li tgħaddi minnha fit-tfittxija għall-ħniena u qdusija personali. Iżda għax għandu mnejn li hu għaraf li l-Bibbja qatt ma setgħet timmaġina kif se tkun il-politika fis-seklu 21, il-Papa elenka lista ta’ beatitudni ġodda għall-politikanti fil-messaġġ tiegħu għall-Jum Dinji tal-Paċi għas-sena 2019. Continue reading “Beatitudnijiet tal-Politku”

Lectio Divina għall-Għid il-Kbir

Vanġelu (Ġw 20. 1-9):  Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf.  F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt.  Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw rwieħna quddiem il-Mulej. Is-Sibt kien jum ta’ mistrieħ. Dawk … Continue reading Lectio Divina għall-Għid il-Kbir

Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir

“GĦAX ALLA HEKK ĦABB ID-DINJA LI TA LIL IBNU L-WAĦDIENI…” (Gw 3,16)

 Riflessjoni minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Dan hu li  sejrin niċċelebraw matul il-Ġimgħa Mqaddsa bejn il-Ħadd, 14 u l-Ħadd 21 ta’ April. “Għax Alla hekk ħabb id-dinja…”, kliem li juri wieħed mis-sisien tal-fidi tagħna bħala nsara u dixxipli ta’ Ġesù. Continue reading “Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir”

Il-Papa lill-ġurnalist: Irrappurtaw il-fatti, iddjalogaw u rrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.

L-Erbgħa 10 ta’ April 2019: Il-Papa Franġisku kellu udjenza ma’ grupp ta’ ġurnalisti Ġermaniżi fil-Vatikan.  Fid-diskors li għamlilhom saħaq ħafna li għandhom jirrappurtaw il-fatti, jiddjalogaw u jirrispettaw id-dinjità tal-persuna umana. Continue reading “Il-Papa lill-ġurnalist: Irrappurtaw il-fatti, iddjalogaw u rrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.”