100 Sena mill-għoti tal-pjagi u 50 sena mill-mewt ta’ Padre Pio. Laqgħa ta’ Talb

Ser issir Laqgħa ta’ Talb għand is-sorijiet tal-Orsolini Gwardamanġa nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru 2018 biex jitfakkar il-100 sena mill-għoti tal-Pjagi w il-50 sena mill-mewt ta’ San Piju ta’ Pietralcina. Fil-5.30 p.m. Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija. Fis-6.00p.m. quddiesa wara jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta ta’ dan il-qaddis. Kulħadd huwa mistieden għal din l-okkażjoni. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempell lil Patri Karm Dimech Kapuċċin mob. 99356766.

Fuq l-għatba tal-eternità

Minn Angelo Xuereb

Qegħdin fix-xahar ta’ Novembru. Fih niftakru fil-mejtin tagħna u fil-ħajja eterna.

Ma nkunux nesaġeraw li ma’ kull tokk tal-arloġġ inkunu qegħdin noqorbu lejn l-eternità. Iżda ma nkunux nagħmlu sewwa jekk il-ħsieb ta’ eternità jnissel fina l-melankonija u n-nuqqas ta’ paċi. Għalhekk il-ħsieb tal-eternità qatt ma għandu jwassal lin-nisrani biex ma jagħtix kas ta’ din id-dinja. Wieħed irid jaħdem qisu ser imut qatt. Infatti San Pawl iwissi lit-Tessalonkin li waqgħu fil-għażż billi ħasbu li t-tieni miġja ta’ Kristu hija fil-qrib. Continue reading “Fuq l-għatba tal-eternità”

Il-Qdusija Universali

Minn Angelo Xuereb

Fl-1 ta’ Novembru l-Knisja tiċċelebra l-festa tal-qaddisin kollha. Fl-istess waqt tfakkarna li għandna naqbdu t-triq it-tajba bis-serjetà.

Infatti l-insara kollha huma msejħa għall-ħajja ta’ qdusija. Dan huwa tant veru li l-Konċilju Vatikan II jgħallimna dan. Forsi aħna nassoċjaw il-qdusija ma’ mirakli, ma’ profeżiji u ħwejjeġ oħra straordinarji. Veru li fil-ħajja tal-qaddisin insibu affarijiet bħal dawn iżda nsibu ħajjiet ta’ qaddisin oħra li kellhomx dawn id-doni. Continue reading “Il-Qdusija Universali”

Il-flus saru jikkmandaw kollox?

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Din hija espressjoni li qed isir komuni fuq fomm ta’ ħafna Maltin u Għawdxin. Esperessjoni li tismagħha ta’ spiss. Donnu l-poplu qed iħoss li sirna wisq materjali fejn il-flus qed ikunu l-fuss li fuqu iddur u timxi s-soċjetà tagħna f’diversi oqsma, l-aktar dawk politiku, l-ambjent, in-negozju, l-għażla fl-għotjiet ta’ xogħol pubbliku u oħrajn. Continue reading “Il-flus saru jikkmandaw kollox?”