St George Preca was born 140 years ago

THE 140th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF SAINT GEORGE PRECA

Out of his profound humility, Saint George Preca wished that his name be forgotten after his death. However 140 years from his birth his legacy still touches the lives of many in Malta and beyond. The Saint was born in Valletta on 12th February 1880. Nothing in his childhood was out of the ordinary. He studied at the Lyceum and later entered the Seminary. From the beginning, however, his vocation was to reach out to people, inviting them to God’s love. Still a student he would introduce himself to sailors at the harbour and with his his lively intelligence and sense of humour lead them on to spiritual matters. Continue reading St George Preca was born 140 years ago

Fejn jistgħu jwasslu liġijiet kontra l-ħajja

Ralph Northam, il-gvernatur ta’ Virginia, l-Istati Uniti, kien issuġġerixxa li ssir liġi fejn tarbija li twieldet b’diżabbilta’ titħalla tmut. Sa issa, bis-saħħa ta’ legislaturi favur il-ħajja, dan ma seħħx. Imma issa li għandu maġġoranza ġdida, il-gvernatur Northam qed jgħaġġel biex jgħaddi żewġ liġijiet kontra l-ħajja tat-trabi.

Fil-liġi aktarx jinkludu li mhemmx bżonn li jkun tabib biex jagħmel abort; mhemmx għalfejn kunsens minn dawk konċernati qabel isir abort; titneħħa l-istennija ta’ 24 siegħa bejn l-ultrasound u l-abort. Għaqdiet favur il-ħajja qed jitolbu l-firem kontra li jsru dawn il-liġijiet – fuq: https://resources.care-net.org/i-oppose-new-pro-choice-laws/

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Missier it-tifel minnufih beda jgħajjat u jgħidlu: ‘Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi’ (Mk 9:24).

Ġesù, flimkien mad-dixxipli tiegħu, beda miexi lejn Ġerusalemm. Hu diġà qed iħejjihom għal appuntament deċiżiv: l-awtoritajiet reliġjużi kienu se jiċħduh, ir-Rumani kienu se jikkundannawh għall-mewt u jsallbuh. Imbagħad, wara dan kollu, Hu kien se jirxoxta. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 17-37) :  Fil-Liġi u l-profeti il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha td-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqduh.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li Ġesu ried jeqred il-Liġi u l-profeti.  Ġesu jafferma: “Jien ma ġejtx biex neqred il-Liġi imma biex inwassalha għall-perfezzjoni, i.e. niddrittalha t-tgħawwiġ li lwejtuha, u nispjegaha kif irid il-Missier.  L-anqas tikka waħda ma titneħħa sakemm iseħħ kollox skond ir-rieda t’Alla.” Continue reading Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A