Mill-“Osanna” għal “Sallbu”

Ma nafx minn fejn sibt din l-istorja li toqgħod sew għal-lum, Ħadd il-Palm

MILL-“OSANNA” GĦAL “SALLBU”

It-teacher tiegħi għażilni biex minn fost sħabi nieħu sehem fi play tal-Passjoni. Kelli 13-il sena. Grupp ta’atturi magħrufa mad-dinja kienu talbu għal nies tal-post biex jidhru fix-xena tal-folIa. Għal ġimgħa sħiħa ħarist ‘il quddiem għal kif se nkun liebes fuq palk veru ma’ atturi magħrufin. Continue reading Mill-“Osanna” għal “Sallbu”

Kemm jiswa miraklu?

Iċ-ċkejkna, f’rokna tal-kamra, segwiet dak li ntqal. Marret fil-kamra tagħha, ġabret il-kaxxa tal-flus li kellha mfaddla, żvujtat il-biċċiet tal-flus fuq is-sodda tagħha u għoddiethom b’kura kbira: sbatax-il ċenteżmu. Reġgħet għalqet il-kaxxa ċkejkna, daħħlitha fil-but, ħarġet bla ħoss u rħietla lejn l-ispiżerija. Kif waslet, resqet lejn il-bank u għoliet fuq ponot subgħajha quddiem l-ispiżjar kollu mistagħġeb. Continue reading Kemm jiswa miraklu?

Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mid-Djoċesi ta’ Għawdex

Minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid, l-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku tad-Djoċesi ta’ Għawdex ser ikun qed imexxi diversi Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li kollha ser jixxandru minn mezzi ta’ komunikazzjoni kif jidher fil-poster hawn taħt, kif ukoll minn din il-paġna speċjali tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm Continue reading Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mid-Djoċesi ta’ Għawdex

The Baker Woman – Il-Furnara

Fis-song THE BAKER WOMAN Marija hi mxxebbha ma’ mara li taħmi l-ħobż fil-forn tad-dar tagħha. Kif il-ħobż jiġi magħġun, imqiegħed għal xi ħin ġol-forn, jinħareġ sabiħ u jfuħ biex jiġi mqatta’ u mikul, hekk kienet l-esperjenza ta’ Marija ma’ Binha Ġesù. Hi tilqa’ fiha lil Ġesù mal-kliem tal-anġlu, jitwieled f’Betlem – Dar il-Ħobż –  u jikber sakemm joħroġ għal-missjoni tiegħu. Ġesù jmut quddiem għajnejha. Din is-song sabiħa nkitbet madwar ħamsin sena ilu minn Hubert Richards. Continue reading The Baker Woman – Il-Furnara

Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija

Dis-sena kellna ngħaddu Randan b’sawm differenti mis-soltu – apparti dak tas-soltu! “Knisja magħluqa u mhawnx Quddies” – min jaf kemm qrajna avviżi bħal dan mal-bibien magħluqa tal-knejjes tagħna. Minħabba l-ħtieġa sanitarja gravi tal-mument, għaddejna u għadna għaddejjin minn żmien diffiċli ta’ sawm mill-Ewkaristija. Continue reading Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija