Ċelebrazzjonijiet għax-Xahar tal-Ħolqien

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tavża li se tkun qed tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet għax-Xahar tal-Ħolqien b’quddiesa fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù r-Rabat, immexxija mill-Isqof Awżiljarju l-Eċċ. Tiegħu Mons. Joe Galea Curmi, nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru fil-11.00am. Wara jkun hemm riċeviment żgħir fil-ġonna tal-kunvent.

download

Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni li tgħaqqadna flimkien f’mument speċjali li fih nitaqgħu u nitolbu flimkien.

Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob.

It-Tleta 18 ta’ Settembru 2018: Bħala ragħaj, l-awtorità tiegħu Ġesù kien jiksibha mill-umlità u l-qrubija lejn in-nies, mill-kumpassjoni li kien jesprimi bil-manswetudni u t-tenerezza. U meta l-affarijiet ikunu sejrin ħażin, bħalma ġara fuq il-Kalvarju, baqa’ sieket u beda jitlob. Continue reading “Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob.”

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: “L-inizjattiva tal-Papa Franġisku li jsejjaħ il-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali kollha tad-dinja għal laqgħa f’Ruma fi Frar 2019 biex tiddiskuti t-tema tal-prevenzjoni tal-abbużi huwa sinjali qawwi ħafna ta’ impenn kordjali favur il-ħarsien tad-dinjità u l-protezzjoni taż-żgħar fil-Knisja.” Continue reading “L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konfedrenzi Episkopali tad-dinja”

L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan

It-Tnejn 17 ta’ Settembru 2018: Is-Sala Stampa tal-Vatikan ħabbret li l-Arċisqof Charles Scicluna inħatar membru tal-Kummissjoni tal-Kontroversji. Din hija kummissjoni li titwaqqaf kull meta jkun hemm Sinodu tal-Isqfijiet biex issolvi xi kwistjonijiet ġjuridiċi li jistgħu jinqalgħu waqt is-Sinodu. Continue reading “L-Arċisqof Charles J Scicluna maħtur f’Kummissjoni oħra fil-Vatikan”

Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 9, 30-37): Biex Mark jippreżenta il-persuna ta’ Ġesu Kristu, jirrakonta vjaġġ mill-Galilija sa Ġerusalem. Se jimxu warajh l-appostli, li m’għażilhomx biex jgħallimhom xi duttrina biex imbagħad joqogħdu jirrepetuha.  Sejħilhom biex jagħmlu l-għażla ta’ ħajja li għażel Hu. Din ħajja bi proġetti differenti ħafna milli kienu mdorrijin isegwu. Ġesu hu l-Bniedem il-Ġdid li se jagħti bidu għal dinja ġdida. Huma kellhom jakkumpanjawh biex jisimgħu dak li jgħid u jaraw dak li jagħmel: “It-torox jisimgħu, l-għomja jaraw u l-fqar jilqgħu l-Aħbar Tajba”. Continue reading “Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B””

Il-Papa: kuljum nitlob sabiex id-dinja tixxotta d-dmugħ tat-tfal fis-Sirja u l-Iraq

Is-Sibt 15 ta’ Settembru 2018: Meta rċieva l-parteċipanti fil-laqgħa ta’ organizzazzjonijiet Kattoliċi tal-karità, li joperaw fis-Sirja u f’pajjiżi ġirien, il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-komunità inter-nazzjonali sabiex ma tagħlaqx għajnejha għall-dak li ġiegħel miljuni ta’ nies iħallu l-artijiet tagħhom. Continue reading “Il-Papa: kuljum nitlob sabiex id-dinja tixxotta d-dmugħ tat-tfal fis-Sirja u l-Iraq”