12. Alla ma jħallix il-bniedem fil-poter tal-mewt

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar id-dnub. Udjenza Ġenerali –  17/12/1986.

1. Fir-rabà Talba ewkaristika (Missale Romanum, Prex Eucharistia IV) il-Knisja iddur lejn Alla bil-kliem li ġej: “Aħna nfaħħruk, Missier qaddis, għll-konor tiegħek; int għamilt kollox b’għerf u mħabba, Xbiha tiegħek ħloqt lill-bniedem, f’idejh ħaddiema afdajt l-univers sabiex b’ubbidjenza lejk, ħallieq tiegħu, iwettaq id-dominju fuq dak kollu maħluq. U meta, għad-diżubbidjenza tiegħu,  il-bniedem tilef l-ħbiberija tiegħek, inti ma tlaqtux fil-poter tal-mewt. . .”.

aktar