Il-qabru, il-bużaqq u t-tarbija fil-ġuf.

Print Friendly, PDF & Email

gif-buzaqq-tarbijaIl-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018: Ġew protetti żewġ speċi nazzjonali ġodda ta’ Malta, il-qabru u l-bużaqq. Min jinqabad jaħqar jew jaqbad dawn l-ispeċi nazzjonali jista’ jiġi mmultat minn €750 sa €5,000. Imma fl-istess jiem, it-tarbija fil-ġuf titlef il-protezzjoni li kienet tgawdi.  Nafu x’qed nagħmlu jew?

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

3 thoughts on “Il-qabru, il-bużaqq u t-tarbija fil-ġuf.”

  1. Artiklu li jaghmel sens u jgibek tassew konxja tas-sitwazzjoni, kemm ahna nipprotegu affarjiet ohrajn u natuho importanza u ma nipprotegwx il-hajja ta’ min hu vulnerabbli u zghir u ma jistax jitkellem

  2. Ilna wisq passivi, ghandna bzonn nibdew nsemmghu lehinha bis-serjeta. Ghaliex, bhala bidu, ma nibdewx, billi flimkien mal-knisja, naghmlu gurnata nazzjonali tal-familja kif issir fis-Spanja, ( fejn il-knisja ukoll tinsab assedjata)? Biex hekk f’dan il-jum tinholoq awareness u jkun hemm diversi attivitajiet kemm ta’ edukazzjoni fuq dan is-sugett, kif ukoll ta rikreazzjoni ghal-familja kollha. Fuq kollox, jenhtieg hafna talb kif ukoll aktar dinamizmu min-naha tal-knisja.

  3. Vera, l-ewwel haga li giet f’mohhi meta smajt u qrajt fuqhom. Naqbel ma’ din id-decizjoni li ittihdet rigward il multi. Mhux hekk biss il bajd tal-fkieren ukoll intuhom protezzjoni li hekk ghandu jkun imma Xi nghidu rigward it-tarbija fil-guf fejn hi l-protezzjoni, fejn hi l-ligi? Fejn huma l-multi? Kontradizzjoni, ghadha kif ghaddiet il-ligi favur il-hajja minhabba l-ivf u fl-istess hin l-ghajta favur l-abort qed tizdied. Ahna ahna jew mahniex nafu x’ahna naghmhu u nghidu? Nghidu mod u nimxu mod iehor. Nies bla sens, nies bla valuri, qed nizolqu fin-niexef u nies bla sinsla. Qed naqilbu dak li hu morali u ta valuri. Miskina Malta taghna.

Leave a Reply

%d bloggers like this: