Archive

Archive for the ‘Abort’ Category

Abort?

March 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018 12:12: Sa issa mill-istħarrig mill-ġazzetta online Illum, dwar jekk l-abort għandux isir aċċessibbli għal dawk in-nisa li jixtiequ jagħmluh: Wieġbu le, u fl-ebda każ 80%. Wieġbu iva f’każi ta’ inċest jew stupru biss 10%. Wieġbu iva għax dritt tal-mara fuq ġisimha 9%. Ma nafx 1%.

Tajjeb mela 10% fil-mija jaqblu li jekk raġel jiżbalja u jistupra mara, il-kastig huwa l-piena kapitali lit-tarbija. Imbagħad 9% oħra jqisu lit-tarbija fil-ġuf daqs li kieku kienet xi felula fuq ġisem il-mara jew xi kankru li trid tara x’tagħmel biex teħles minnu. Dwar l-aħħar 1%, min jaf kienux iwieġbu, “ma nafx” kieku staqsewhom jekk l-istat għandux jippermetti lil min jidħol jisraqhom ġo darhom stess

Naraw kif jiżviluppaw il-figuri …

Categories: Abort

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħajja fil-ġuf

March 13, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018: F’kumment li ta’ l-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Net TV, huwa qal, “Ix-xjenza tgħallimna li mit-tnissil hemm kambjament fil-ġuf tal-mara, hemm ħajja oħra li bdiet. Il-ħajja mhix tagħna. hija don ta’ alla li rridu nirrispettawh mit-tnissil sat-tmien naturali tiegħu. Jekk it-tarbija fil-ġuf m’għadhiex iżjed safe, ħadd minna mhu safe.”  Ara l-filmat bil-kortesija ta’ Net TV …

Read more…

Papa Franġisku: L-abort huwa ‘delitt li jwaħħxek’ u ‘dnub gravi’!

March 12, 2018 Leave a comment

It-Tnejn, 12 ta’ Marzu 2018: Hekk saħaq Papa Franġisku waqt intervista mogħtija lill-media ta’ TV 2000 u Radio Blu, filwaqt li kompla jgħid: “Kont qed naħseb fuq l-attitudni ta’ dawk li jibagħtu t-trabi tagħhom lura qabel ma jitwieldu; kont qed naħseb fuq dan id-delitt orribbli; jibagħtuhom lura għax aħjar hekk, biex iħossuhom komdi; hi responsabbiltà kbira – dnub gravi ħafna”. Read more…

Categories: Abort, Aħbarijiet

“Qtilt erbgħa minn uliedi”

July 5, 2014 3 comments

Ġrajja ta’ koppja li wettqu abort fuq erbgħa minn uliedhom.  Wara konverżjoni straordinarja, huma kellhom żewġ subien li rabbewhom b’għożża u mħabba kbira, imma  “Kull meta nħares f’wiċċhom niftakar li hemm erbgħa oħra li mhu se nara wiċċhom qatt … ħlief meta mmur hemm, ħdejhom.” Read more…

Categories: Abort, Familja, Ġenerali

Dan huwa Ġismi. X’kuntrasti!

March 30, 2014 2 comments

Kitba ta’ Anthony Mahoney.

“Dan huwa ġismi, nagħmel li rrid bih”. Hekk għajtet dik il-mara hija u tiddefendi, mingħaliha, d-dritt li kellha fuq ġisimha, fuq dak li kien qed jitrabba fiha bħala parti minnha. “Ġismi huwa tiegħi u jien nagħmel li rrid bih. Ħadd ma jista’ jindaħalli.” Hekk jgħajtu l-leġislaturi, dak li jridu jogħġbu l-poplu; hekk jgħajtu dawk li qed iħaxxnu buthom minn fuq l-innoċenti; hekk jgħajtu dawk ta’ bla kuxjenza. Read more…

Categories: Abort, Ġenerali

Trabi mhux imwielda maħruqa biex isaħħnu sptarijiet

March 29, 2014 18 comments

abortionParlamentari Laburista Ingliż tkellem dwar l-istmerrija tiegħu wara li ħarġu rapport li l-iġsma ta’ eluf ta’ trabi mhux imwielda kienu qegħdin jinħarqu, f’ċerti każi biex isaħħnu sptarijiet. Jim Dobbin, membru parlamentari għal Heywood u Middleton u chairman tal-All Party Parliamentary Group qal: “Il-kliem ma jistax ifisser l-istmerrija li ħassejt meta smajt dwar dan.

Read more…

Categories: Abort, Ġenerali