Għaliex l-abort mhux aċċettabli

Mons. Dr Joseph Zammit, Vigarju Ġudizzjali

Ara l-artiklju bl-Ingliż …

Il-qtil dirett ta’ essri uman innoċenti hu, mingħajr eċċezzjoni, reat. Il-qtil ta’ essri uman li ma jistax jiddefendi lilu nnifsu jżid mal-gravità ta’ dan l-att barbaru. Il-qerda intenzjonata u brutali ta’ fetu minn min qatt ma ħaseb li jasal biex joqtlu – jiġifieri, l-omm li tatu n-nifs tal-ħajja – iżjed u iżjed ma tiftiehem xejn.

aktar