Infermiera Ingliżi kontra l-abort

Xi jiem ilu, is-sit newsbook.com.mt irrapporta li madwar 400 infermier Ingliż qed jipprotestaw kontra l-eventwalità li l-unjin li tagħha huma membri – ir-Royal College of Nurses – tappoġġja kampanja favur l-abort għal kull min jitolbu.  Huma kitbu lil Janet Davies, il-Kap Eżekuttiv tal-Kulleġġ tal-Infermiera li fiha qed joġġezzjonaw, li l-Kulleġġ jieħu xi pass biex b’xi mod jissieħeb f’kampanja li tappoġġja l-pjan dwar l-abort. Continue reading Infermiera Ingliżi kontra l-abort

Il-qabru, il-bużaqq u t-tarbija fil-ġuf.

gif-buzaqq-tarbijaIl-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018: Ġew protetti żewġ speċi nazzjonali ġodda ta’ Malta, il-qabru u l-bużaqq. Min jinqabad jaħqar jew jaqbad dawn l-ispeċi nazzjonali jista’ jiġi mmultat minn €750 sa €5,000. Imma fl-istess jiem, it-tarbija fil-ġuf titlef il-protezzjoni li kienet tgawdi.  Nafu x’qed nagħmlu jew?

Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018: F’omelija li l-Papa Franġisku kien qed jagħmel il-bieraħ waqt iż-Żjara Pastorali tieghu f’San Giovanni Rotondo, huwa qal li min jieħu ħsieb taċ-ċkejknin jinsab fuq in-naħa ta’ Alla u jegħleb il-kultura tal-iskart, li, għall-kuntrarju, tagħti preferenza lis-setgħanin u lill-foqra ma tqishom ta’ ebda siwi. Min jippreferi lill-foqra qed ixandar profezija ta’ ħajja kontra l-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, li jarmu n-nies, jarmu t-tfal, l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom. ” Continue reading Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

Desmond Zammit Marmara` – Mill-blog tan-Newbooks.com.mt – 18 ta’ Marzu 2018

Kieku kellu jiġi xi ħadd fuqek u jitolbok tiddiskuti l-qtil ta’ xi ħadd, int kif tieħdu? – Jew tibda tidħak għax taħsbu qed jiċċajta u forsi qed jitkellem metaforikament jew jekk tara li qed jitkellem bis-serjetà, tiksru u twarrab minn ħdejh. L-istess m’hemmx x’wieħed jiddiskuti ma’ min lest joqtol ħlejqiet totalment innoċenti fil-ġuf tal-omm. Continue reading Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida, peress li “kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, huwa jkun qed joqtol persuna.”

Continue reading Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

Abort?

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018 12:12: Sa issa mill-istħarrig mill-ġazzetta online Illum, dwar jekk l-abort għandux isir aċċessibbli għal dawk in-nisa li jixtiequ jagħmluh: Wieġbu le, u fl-ebda każ 80%. Wieġbu iva f’każi ta’ inċest jew stupru biss 10%. Wieġbu iva għax dritt tal-mara fuq ġisimha 9%. Ma nafx 1%.

Tajjeb mela 10% fil-mija jaqblu li jekk raġel jiżbalja u jistupra mara, il-kastig huwa l-piena kapitali lit-tarbija. Imbagħad 9% oħra jqisu lit-tarbija fil-ġuf daqs li kieku kienet xi felula fuq ġisem il-mara jew xi kankru li trid tara x’tagħmel biex teħles minnu. Dwar l-aħħar 1%, min jaf kienux iwieġbu, “ma nafx” kieku staqsewhom jekk l-istat għandux jippermetti lil min jidħol jisraqhom ġo darhom stess

Naraw kif jiżviluppaw il-figuri …

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħajja fil-ġuf

Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018: F’kumment li ta’ l-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Net TV, huwa qal, “Ix-xjenza tgħallimna li mit-tnissil hemm kambjament fil-ġuf tal-mara, hemm ħajja oħra li bdiet. Il-ħajja mhix tagħna. hija don ta’ alla li rridu nirrispettawh mit-tnissil sat-tmien naturali tiegħu. Jekk it-tarbija fil-ġuf m’għadhiex iżjed safe, ħadd minna mhu safe.”  Ara l-filmat bil-kortesija ta’ Net TV …

Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħajja fil-ġuf