Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 30-34): L-Appostli reġgħu ġew lura mill-missjoni li fdalhom Ġesu. Qalulu kulma għamlu u kif baqgħu mistagħġba meta raw ix-xjtaen jaħarbu. Il-missjoni tal-Kommunita’ Nisranija tal-lum hija l-istess waħda fdata f’idejn l-ewwel Appostli. Ġesu wkoll  kull tant isejħilna qrib tiegħu biex ngħidulu:
Continue reading “Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “B””