Il-Papa f’Santa Marta: San Ġużepp kien bniedem konkret


It-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2018: Fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum it-Tlieta 18 ta’ Diċembru il-Papa Franġisku tkellem dwar San Ġużepp. Fil-quddiesa talab ukoll għat-tfal Slovakki diżabbli li għamlu xi dekorazzjonijiet tal-Milied li tqiegħdu ħdejn l-altar tal-kappella.

San Ġużepp huwa bniedem li jaf jakkumpanja bis-silenzju u huwa bniedem tal-ħolm. Dawn kienu l-karateristiċi ta’ San Ġużepp, osserva l-Papa. Fil-Kotba Mqaddsa nsibu li San Ġużepp kien bniedem ġust u josserva l-liġi, ħaddiema, umli, iħobb lil Marija. Għall-bidu, meta ma setax jifhem, għażel li jibqa’ mwarrab. Imma mbagħad Alla wrieh x’kienet il-missjoni tiegħu. U hekk Ġużeppi ħaddan ix-xogħol li kellu jagħmel, l-irwol tiegħu, u rabba’ lil Iben t’Alla, fis-silenzju, mingħajr ma jiġġudika, mingħajr kliem fil-vojt, mingħajr tqassis.

Kien ta’ għajnuna fit-trobbija. Għalhekk fittex post fejn seta’ jitwieled ibnu; ħa ħsiebu, għenu jikber, għallmu…tant affarijiet, kollox fis-silenzju. Qatt ma qies lit-tifel propjetà tiegħu: ħallih jikber fis-silenzju. Ħa ħsiebu. Għenu, imma fis-silenzju.

Din hi attitudni mimlija dehen ta’ bosta ġenituri, osserva l-Papa Bergoglio: il-ħila li jistennew, li ma jaqbdux jgħajjtu mill-ewwel anki quddiem l-iżbalji. Huwa fundamentali li nagħrfu nistennew, qabel ma llissnu l-kelma li tgħin lil dak li jkun jikber. Nistennew fis-silenzju l-istess kif jagħmel Alla ma uliedu, Hu li għandu tant paċenzja magħhom.

Il-Papa Franġisku żied jgħid li San Ġużepp kien bniedem konkret imma bniedem miftuh, “bniedem tal-ħolm”, mhux “ħalliem”. Ma kienx mimli fantasiji. Il-ħalliem hu xi ħaġa differenti għax m’għandux saqajh mal-art, filwaqt li Ġużeppi kellu saqajh mal-art.

Jeħtieġ li aħna wkoll noħolmu bħalma joħolmu ż-żgħażagħ li huma avventurużi fil-ħolm tagħhom, u fil-ħolma isibu t-triq. M’għandniex nitilfu l-ħila li noħolmu għax il-ħolm ifisser ftuħ lejn il-ġejjieni, ifisser li fil-ġejjieni nistgħu nkunu għammiela, temm il-Papa Franġisku.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.