X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 16 ta’ Frar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • It-Trasport Pubbliku: Progress sar imma…
 • Vjaġġ Appostoiku mill-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin
 • Kalendarju tal-Festi Esterni fil-Gżejjer Maltin
 • Il-ħajja konsagrata hija don ta’ mħabba
 • Ittra Pastorali mill-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta, l-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku ta’ Għawdex u l-E.T. Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta’ Malta dwar il-Vjaġġ Appostoliku f’Malta mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku
  Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku
 • L-Isqof Mario Grech ifakkar l-14-il anniversarju episkopali tiegħu
 • Assistent Ekkleżjastiku ġdid għall-Museum f’Għawdex
 • Mexxejja Nsara mil-Lvant Nofsani f’laqgħa mal-Papa
 • Mexxej ġdid għal-Leġjunarji ta’ Kristu
 • Tagħlim dwar ir-Responsabbiltà Personali u Soċjali
 • Tweġiba pastorali għall-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ
 • Il-Qorti tapprova ż-żwieġ ta’ tifla Kristjana li kienet inħatfet
 • Nicolette Aquilina hija r-rebbieħa tal-Premju Żagħżugħ tas-Sena organizzat mill-Moviment Kerygma
 • Il-Papa jitkellem dwar it-Tieni Beatitudni
 • L-Istorja parti mill-ġid komuni
 • Il-verità tal-fatti
 • 90 sena
 • Ma rridx niġi
 • Il-Warda Mdiehba ta’ Gafà
 • Il-ħtieġa ta’ tmexxija politika nadifa u tajba
 • Teoloġija biblika dwar il-figura tal-isqof
 • Fehmiet u tamiet
 • Mill-cabaret f’Pariġi f’riġlejn Padre Pio
 • Mamma Margerita lejn il-qdusija
 • Grazzja ta’ Magħmudija f’artna mistura għalkollox
 • Il-Kardinal Peter Turkson meqjus bħala wieħed Papabbli
 • Is-6 Ħadd ta’ matul is-sena
  Ġesù jkellimna dwar il-kandament
 • L-imħabba vera tal-ġenituri
 • It-talb

Leave a Reply

%d bloggers like this: