Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-15-il Ħadd, Sena A

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend tal-11 u t-12 ta’ Lulju jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja, jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija jsibu fil-poster il-kliem li qal Ġesu’.

A15 Iz-zerriegha

Minn Joe Galea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: