Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd li ġej mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa. Ngħinuhom jimlew il-kaxxi b’T jew Ħ. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tielet Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa fejn joqogħdu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tielet Ħadd tal-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-Quddiesa tal-Ħadd li ġej, l-ewwel Ħadd wara l-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd li ġej mal-familja tagħhom fuq it-televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa. Jistgħu jsibu l-erba’ kelmiet u jpenġu l-istampa. Tajjeb iqegħduha fejn tidher jew aħjar mal-ħġieġ tat-tieqa. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tal-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-festa ta’ Ħadd il-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd li ġej mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa fejn joqogħdu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A

Għaddew il-5 Ħdud tar-RANDAN. Wasalna f’ĦADD IL-PALM. Kull sena morna xi mkien viċin tal-knisja biex jitbierku l-friegħi taż-żebbuġ u nimxu flimkien mas-saċerdoti lejn il-knisja fejn issir il-QUDDIESA ta’ ĦADD IL-PALM. Xi tfal ikunu lebsin ta’ tfal Lhud, biex nagħtu kulur lil din il-festa. Din is-sena se niċċelebraw ĦADD IL-PALM fid-djar tagħna. Is-Sibt jew il-Ħadd naraw it-tberik taż-żebbuġ u nisimgħu il-Quddiesa flimkien fuq it-televixin. Minbarra li nagħtu l-kulur lil din l-istampa, ta’ Ġesù dieħel f’Ġerusalemm fuq ħmara, niktbu l-kliem minn din il-ġrajja sabiħa. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-5 Ħadd tar-Randan, Sena A

Nhar il-Ħadd hu l-5 Ħadd tar-Randan. Niftħu din il-card u nkellmu lit-tfal dwar il-l-istorja fil-Vanġelu. Ngħinuhom isibu liema huma l-kelmiet tajbin. Tajjeb naraw magħhom il-filmat li hawn f’din il-link. https://www.youtube.com/watch?v=3lWKVomn3uY Dan ikun tħejjija għal meta nsegwu l-flimkien bħala familja l-Quddiesa fuq it-TV. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-5 Ħadd tar-Randan, Sena A