Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Seba’ Ħadd tas-Sena. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jsibu l-kliem u jpoġġuhom fil-kaxxi l-bojod umbagħad fuq il-linji fis-sentenza.

Leave a Reply

%d bloggers like this: