Sopran Maltija tkanta ‘solo’ fil-purċissjoni ‘Aux Flambeaux’ f’Lourdes

Is-sopran Maltija Anita Vella Bondin aktar kmieni dax-xahar ingħatat l-opportunità li tkanta solo bil-Malti l-innu Marjan “Ġejt Quddiemek Nitlob” (As I kneel before You), fil-purċissjoni Aux Flambeaux li ssir kull filgħaxija fis-Santwarju Nazzjonali ta’ Lourdes. Il-kliem tal-innu bil-Malti kitbu l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali Joseph Galea-Curmi għall-ewwel Quddiesa tiegħu fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem fl-4 t’Awwissu 1991. Minn dak iż-żmien ’il hawn bdiet titkanta din il-verżjoni bil-Malti. Il-mużika hi ta’ Maria Parkinson,

aktar