Il-Gwerra l-Kbira. Il-Kardinal Parolin jgħid li d-diplomazija tal-Vatikan hi l-awtur tal-paċi

Il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru 2018: Il-Kardinal Segretarju tal-Istat tal-Vatikan indirizza Konvenju organiżżat mill-Kumitat Pontifiċju tax-Xjenzi Storiċi fl-Università Pontifiċja tal-Lateran bit-tema :Is-Santa Sede u l-kattoliċi fiż-żmien ta’ wara l-gwerra bejn l-1918 u l-1922. Continue reading “Il-Gwerra l-Kbira. Il-Kardinal Parolin jgħid li d-diplomazija tal-Vatikan hi l-awtur tal-paċi”

Lhud, Insara u Musulmani Żvizzeri jingħaqdu għar-refuġjati

Il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru 2018: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati qed tappoġġja dikjarazzjon inter-reliġjuża bla preċedent dwar ir-refuġjati, magħmula mill-Kunsill Żvizzeru tar-Reliġjonijiet li kapaċi tinfluwenza pajjiżi Ewropej oħra. Continue reading “Lhud, Insara u Musulmani Żvizzeri jingħaqdu għar-refuġjati”

Riflessjoni fuq l-opri tal-ħniena

Minn Angelo Xuereb

Ir-reliġjon nisranija hija mibnija fuq il-ħniena. Sidna Ġesù Kristu stess qalilna: “Ħennu bħalma hu ħanin Missierkom” (Lq 6, 36).

Il-ħniena lejn il-proxxmu tista’ tieħu diversi forom. Fil-ħajja ta’ kuljum insibu diversi sitwazzjonijiet u tbatijiet. U dawn iridu risposta differenti. Għalhekk insibu li hemm erbatax-il opra tal-ħniena jiġifieri seba’ li jmissu lill-ġisem u seba’ li jmissu lir-ruħ. Dan ma jfissirx li ma hemmx modi oħra kif tgħin lill-proxxmu fid-dinja tal-lum. Continue reading “Riflessjoni fuq l-opri tal-ħniena”

Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Minn Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading “Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni”

Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

In-nisrani meta jitlob bit-talba sabiħa tar-rużarju jħoss paċi mill-aktar kbira. U dlonk nistaqsu: għaliex?

L-ewwel nett ir-rużarju jfakkarna fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Infatti l-ewwel misteru tal-ferħ iġibilna quddiem għajnejna t-tħabbira tal-anġlu u nkomplu miexja f’din it-triq sakemm naslu fil-ħames misteru tal-glorja meta naraw lil Marija Santissma nkurunata reġina tas-sema u tal-art. Dan huwa l-Evanġelju fil-qosor. Ta’ min isemmi li l-kelma Maltija Evanġelju ġejja minn kelma Griega li tfisser l-aħbar it-tajba. U bir-raġun kollu, meta nġibu quddiem għajnejna l-Evanġelju nimtlew bil-ferħ. Min għandu f’moħħu li r-reliġjon nisranija teqred il-paċi u tagħmel lill-bniedem monotonu jkun qiegħed jiżbalja. Continue reading “Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi”

Miljun tifel u tifla madwar id-dinja jitolbu għall-għaqda u l-paċi

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018: L-Aid to the Church in Need (Malta) b’kollaborazzjoni mas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u Fr. Reuben Gauci,  Kordinatur għall-Iżvilupp Spiritwali fl-iskejjel tal-Knisja u l-Istat qed terġa’ tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin biex jingħaqdu f’din il-kawża nobbli. Continue reading “Miljun tifel u tifla madwar id-dinja jitolbu għall-għaqda u l-paċi”

Għada jibda s-Sinodu tal-Isqfijiet

It-Tlieta 2 ta’ Ottubru 2018:  Għada fil-Vatikan jibda jiltaqa’ s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, Fidi u Dixxerniment Vokazzjonali. F’dawn il-laqgħat li ser jibqgħu għaddejjin sat-28 tax-xahar ser jieħdu sehem il-Papa Franġisku u diversi isqfijiet mid-dinja kollha li bejniethom se jkunu qed jirrapreżentaw lill-Konferenzi Episkopali rispettivi tagħhom. Magħhom ser ikun hemm ukoll l-Arċisqof ta’ Malta, Monsinjur Charles J. Scicluna.

Imma x’inhuwa eżattament Sinodu tal-Isqfijiet?   Il-filmat (bl-Ingliz) li tista’ tara hawn taħt, jwieġeb fil-qosor xi domandi u jagħti tagħrif ħafif biex wieħed jista’ japprezza aħjar l-importanza kbira ta’ avveniment bħal dan għall-Knisja Kattolika. Continue reading “Għada jibda s-Sinodu tal-Isqfijiet”