Il-Madonna ta’ Mechelen

Ta’ kull sena, fil-Ħadd ta’ qabel il-Festa ta’ Tlugħ is-Sema tal-Mulej, issir waħda mill-eqdem purċissjonijiet fil-Belġju, fil-belt medjevali ta’ Mechelen, fin-Nord ta’ Brussel. Tissejjaħ il-‘Purċissjoni ta’ Hanswijk’. Mechelen hi belt tradizzjonalment Fjamminga li l-abitanti tagħha fuq iż-żewġ naħat tax-xmara Dijle iwasslu sa’ żmien ir-Rumani. Fiha arkitettura medjevali u darba kienet il-kapitali tal-Belġju, taħt Margerita tal-Awstrija. Illum Mechelen hi ċ-ċentru reliġjuż tal-Belġju u s-Sede tal-Arċisqof tal-
Belġju. Continue reading Il-Madonna ta’ Mechelen

Festa ta’ San Piju tal-Pjagi

Il-Gruppi ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi ser jiċċelebraw il-festa ta’ dan il-qaddis nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru 2019 fil-Parroċċa tat-Trinita Qaddisa l-Marsa b’dan il-Programm. Fil-5.30p.m. Rużarju, fis-6.00p.m. quddiesa Konċelebrata mmexxija mill-Provinċjal P. Effie Mallia Kapuċċin. Wara l-quddiesa jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta u tigħnata tifkira tal-okkażżjoni.

Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara Appostolika tiegħu fil-Madagascar

Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara appostolika tiegħu fil-Madagascar. Is-Sibt huwa ltaqa’ mal-awtoritajiet ċivili tal-pajjiż, żar il-Monasteru tal-Karmelitani Skalzi u ltaqa’ wkoll mal-Isqfijiet tal-Madagascar. F’dan il-pajjiż hemm 21 djoċesi u 5 arċidjoċesi u l-isqfijiet kollha kienu fil-Katidral ta’ Antananarivo biex jisimgħu dak li kellu jgħidilhom il-Papa Franġisku. Continue reading Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara Appostolika tiegħu fil-Madagascar

800 sena mil-laqgħa ta’ San Franġisk mas-Sultan Al-Malik

IT-800 SENA MIL-LAQGĦA TA’ SAN FRANĠISK T’ASSISI MAS-SULTAN AL-MALIK-AL-KAMIL FL-EĠITTU – 1219 – SETTEMBRU – 2019

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Dan huwa ċentinarju li jolqot l-aktar lilna l-Franġiskani għalkemm fih messaġġ għall-Knisja kollha, għal kull wieħed u waħda minna. Kif jgħidilna Tomaso minn Celano (I Cel XX, 57) fl-Ewwel Ħajja  li jagħtina dwar San Franġisk, kien proprju fit-13-il-sena mill-konverżjoni tiegħu li l-qaddis t’Assisi wettaq dan il-ġest ta’ mħabba universali mibni fuq id-djalogu ma’ min għandu twemmin differenti bil-għan li jkun tassew strument ta’ paċi. Dan seħħ eżattament meta il-Fqajjar t’Assisi mar fil-kamp tal-Kruċjati f’Damietta, l-Eġittu, u ltaqa’ wkoll mas-Sultan al-Malik-al-Kamil f’Awissu-Settembru tas-sena 1219. Nafu li ma’ San Franġisk kien hemm Fra Illuminato kif jgħidilna San Bonaventura fil-Legenda Maior, IX,8. Continue reading 800 sena mil-laqgħa ta’ San Franġisk mas-Sultan Al-Malik

Lectio Divina tal-24 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 15, 1-3, 11-32): Illum għandna waħda mill-isbaħ parabboli ta’ Ġesu. Ma qalhiex lill-midinbin imma lill-Fariżej u kittieba li bdew igemgmu li “nies midinba jilqa’ għandu dan.” Dawn il-“ġusti” kienu barra jittawlu ġewwa fejn Ġesu kien qed jiekol mal-midinbin. Igemgmu, i.e. ma jaqblux u jipprotestaw. Allura Ġesu ħareġ barra għax kellhom aktar bżonn jikkonvertu minn dawk li kienu ġewwa.  Bħal meta Alla sabha iktar diffiċli jikkonverti lil Ġona milli n-nies ta’ Ninwe. Continue reading Lectio Divina tal-24 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Fil-Madagascar, il-Papa jiltaqa’ ma’ ex-Student tiegħu.

Inkomplu nitkellmu dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku fil-Madagascar fejn il-bieraħ kellu jum ieħor mimli impenji. Fil-fatt il-Papa qatta’ l-jum tal-Ħadd fil-kapitali Antananarivo fejn iċċelebra quddiesa għal madwar miljun ruħ f’medda art fil-miftuħ u fakkar lil dawn il-fidili kollha li l-mixja wara Ġesù hija impenn. Continue reading Fil-Madagascar, il-Papa jiltaqa’ ma’ ex-Student tiegħu.

Il-Madonna “della Guardia”

Qrib il-belt ta’ Ġenova, fl-Italja, f’medda ta’ territorju li jagħti għall-baħar, jidher mill-bogħod fuq il-quċċata tal-Muntanja Figogna s-santuarju ċelebri ta’ ‘La Nostra Signora della Guardia’. Il-Ġenoviżi għażlu dan it-titlu tal-Madonna bħala l-patruna mhux biss għall-muntanja Figogna imma wkoll għan-naħat l-oħra tar-reġjun tal-Ligurja, li Ġenova hi parti minnu. Continue reading Il-Madonna “della Guardia”