The Apostolic Journey by Pope Francis to Malta is being postponed

In view of the current situation around the world, and in agreement with the Authorities and the Catholic Church of our country, the Apostolic Journey by Pope Francis to Malta and Gozo has been postponed. Continue reading The Apostolic Journey by Pope Francis to Malta is being postponed

Idoqqu l-qniepen u jixgħelu xemgħat fil-25 ta’ Marzu

Bħala sinjal ta’ għaqda fil-pajjiż kollu, l-Isqfijiet ta’ Franza stiednu għal mument ta’ meditazzjoni nhar il-25 ta’ Marzu fis-7.30 ta’ filgħaxija. L-Isqfijiet iddeċidew li f’dak il-ħin jindaqqu l-qniepen tal-knejjes għal 10 minuti. Ipproponew ukoll li, waqt li jindaqqu l-qniepen, in-nies jixgħelu xemgħa fit-twieqi tagħhom biex juru komunjoni ma’ dawk li mietu, mal-morda u l-għeżież tagħhom, ma’ dawk li qed jieħdu ħsieb il-morda u dawk li qed jagħmlu l-ħajja possibbli fil-pajjiż.

Continue reading Idoqqu l-qniepen u jixgħelu xemgħat fil-25 ta’ Marzu

Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fi Knejjes Għawdxin

IMXANDRA ONLAJN BEJN IS-16 U L-20 TA’ MARZU 2020

 9.00am, Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur

Il-Kan. Edward Vella

https://bit.ly/2IGhnCD (jew https://www.facebook.com/Parro%C4%8B%C4%8Ba-Nadur-173850303302579/videos/?ref=page_internal)


9.30am, Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija

Mons. Mikiel Borg

http://www.youtube.com/radjuprekursurxewkija


6.30pm, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Il-Kan. Michael J. Galea

https://www.youtube.com/channel/UCjyCIN3Kk5oa2aIYaq0htoA


7.00pm, Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem

Dun Anton Teuma

https://www.facebook.com/Parrocca-Madonna-tas-Sokkors-u-San-Girgor-il-Kbir-1573850169609581/?ref=br_rs


7.00pm, Bażilika tat-Twelid ta’ Marija, ix-Xagħra

Il-Kan. Richard N. Farrugia

https://www.youtube.com/channel/UCJL8bG0tHcls7BE-8dnhtCw


7.15pm, Santwarju ta’ Marija Assunta Inkurunata, iż-Żebbuġ

Patri Marcello Ghirlando OFM

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/gozo/zebbug/zebbug-church.html

Quddiesa oħra filgħaxija mill-Kurja tal-Arċisqof

Fuq talba ġenerali, ser tibda tixxandar Quddiesa oħra mill‑Kurja tal‑Arċisqof minbarra dik li qed tixxandar kuljum fid-9:30 a.m. Din ser tixxandar fil-5:30 p.m., mit-Tnejn sal-Ġimgħa, u fi tmiem il-Quddiesa ser tingħad ukoll it-talba tar-Rużarju. Dawn il‑bidliet fil‑ħinijiet jidħlu fis‑seħħ mil-lum it-Tnejn 16 ta’ Marzu. Continue reading Quddiesa oħra filgħaxija mill-Kurja tal-Arċisqof