Ftuħ tax-Xahar tal-Ħolqien 2019

Il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ser tiftaħ ix‑Xahar tal‑Ħolqien biċ-ċelebrazzjoni ta’ Quddiesa kif ukoll taħdita fix‑Xgħajra. It‑taħdita mill‑Prof. Carmel Agius ser tkun dwar is‑seħer tal‑ħajja f’qiegħ il‑baħar tax‑Xgħajra u r‑rabta li dan għandu man‑nies tal‑lokal. Din l‑attività ser issir f’Dawret ix‑Xatt, ix‑Xgħajra stess, nhar it‑Tlieta 3 ta’ Settembru fis‑6:30pm. Kulħadd huwa mistieden jattendi. Continue reading Ftuħ tax-Xahar tal-Ħolqien 2019

Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2019

“Fik ittamaw missirijietna – ittamaw u inti ħlisthom!” Dawn il-kelmiet minn Salm 22, miktubin fuq id-dahla għall-bitħa tas-Santwarju tal-Mellieħa missirijietna indirizzawhom lil Marija Bambina. Iva, l-Istorja ta’ pajjiżna dejjem uriet li kull darba li huma daru bil-fiduċja lejha Hija qatt ma naqsithom – dejjem ħarġithom rebbeħin. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2019

Quddiesa għall-Artisti u l-Isportivi

Il-Ġimgħa 6 ta’ Settembru 2019 fis-7.00 pm ser issir quddiesa għal dawk kollha li jaħdmu fl-oqsma tal-kultura u l-isports.  Din iċ-ċelebrazzjoni li ser issir fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Hamrun tkun b’ringrazzjament lil Alla tat-talenti kollha ta’ dawk li huma nvoluti f’dawn l-oqsma, fosthom artisti, bandisti, pitturi, kantanti, awturi poeti, kittieba, mużiċisti, atturi, scouts u dawk li jieħdu sehem jew huma involuti f’kull tip ta’ sports – football, għawm, ċikliżmu, dawk li jsuqu sports cars u sportivi oħra.

Għal din l-okkażjoni ser titwassal il-barka tal-Papa Franġisku.  Ara l-poster b’aktar dettalji hawn taħt … Continue reading Quddiesa għall-Artisti u l-Isportivi

Żjara tal-Isqof Giovanni Cefai Mssp fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Il-Ġimgħa, 9 ta’ Awwissu 2019: L-E.T. Mons. Giovanni Cefai MSSP, li fit-22 ta’ Ġunju li għadda, Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, ġie kkonsagrat Isqof fil-Katidral ta’ Arequipa, il-Perù, jasal Malta llum il-Ġimgħa 9 ta’ Awwissu, għall-ewwel żjara tiegħu minn meta ġie maħtur mill-Papa Franġisku bħala l- ewwel Isqof tal-Prelatura Territorjali ġdida ta’ Santiago Apóstol de Huancané, fil-Perù. Continue reading Żjara tal-Isqof Giovanni Cefai Mssp fid-Djoċesi ta’ Għawdex