Irtir: Kif il-ħajja moderna tista’ tħalli fina sens ta’ iżolament

PILGRIMAGE RETREAT: ‘I am with you always’ … Living with Loneliness

“Where are the people?” resumed the little prince at last. “It’s a little lonely in the desert…” “It is lonely when you’re among people, too,” said the snake. (Antoine de Saint-Exupéry). Continue reading Irtir: Kif il-ħajja moderna tista’ tħalli fina sens ta’ iżolament

Ezerċizzji tar-Randan għall-koppji

“Għal dejjem”.  Din ser tkun it-tema ta’ sensiela ta’ Ezerċizzji tar-Randan għall-koppji li ser isiru minn Patri Josef Pace OFM Konv, Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar.

Il-post ikun – Genesis 2, 1 Triq l-Oratorju, in-Naxxar.  Kull nhar ta’ Sibt , 7, 14, 21 u 28 ta’ Marzu 2020. Jibdew b’quddiesa fis-7.00 pm u wara ssir it-taħdita.

 

Quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA

Il-kommunita reliġjuża Agostinjana (Victoria) flimkien mal-Fondazzjoni P. Giovanni II, qed torganiżża quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA, f´għeluq ix-xahar mill-mewt tiegħu. Din ser issir nhar il-Ħamis 30 tà Jannar fis-06.00pm fil-knisja tà Santu Wistin – Victoria. Continue reading Quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA