Stedina lin-Nisa f’Għawdex mill-Azzjoni Kattolika

L-Azzjoni Kattolika tistieden lin-nisa għal “Get together mal-Mulej” nhar it-Tlieta 19 ta’ Novembru fid-Dar Ċentrali (Triq Sir Arturo Mercieca). Il-programm, immexxi mill-Kan Ġorġ Frendo, jibda fid-9am b’Quddiesa u jkompli bil-kafè, riflessjoni bil-powerpoint u Adorazzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni  tintemm fil-10.45 bil-Barka Sagramentali. Continue reading Stedina lin-Nisa f’Għawdex mill-Azzjoni Kattolika

Laqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’

Dun-Mikiel-AttardLaqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’, nhar il-Ħamis 31 ta’ Ottubru fis.-6.30pm ( u mhux fis-7.30pm) fil-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ, imexxi Mons Dun Pawl Cardona. Huwa mument biex inkunu nafu aktar fuq il-Qaddej tal-Mulej Dun Mikiel Attard. Ejjew u ħajru oħrajn biex jattendu.