Archive

Archive for the ‘Avviżi’ Category

Adorazzjoni għall-Ħajja

November 14, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 7 ta’ Diċembru 2017, il-Malta Life Network ser jorganizza Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja ta’ Santa Marija, Birkirkara, magħrufa wkoll bħala l-Knisja il-Qadima.  L-Adorazzjoni tkun bejn it-8.00 u d-9.00 ta’ filgħaxija.  Ara l-poser hawn taħt … Read more…

Categories: Avviżi

Marċ favur il-Ħajja

November 14, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 9 ta’ Diċembru 2017 ser isir Candlelight March for Life li qed ikun organizzat mill-Malta Life Network.  Il-marċ jitlaq mill-Pjazza ta’ Kastilju fil-Belt Valleta fil-5.30 pm. Aktar dettalji fil-poster hawn taħt … Read more…

Categories: Avviżi

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re

November 14, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2016, li jkun ukoll l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika, il-Knisja Kattolika tfakkar is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Dakinhar il-Knisja f’Malta ser tagħmel ċelebrazzjoni djoċesana fil-knisja parrokkjali ta’ Santa Venera. Matulha ssir it-talba tal-Għasar u riflessjoni minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fil-5.00 pm u tintemm sa6.30 pm. Wara, fl-istess knisja jkun hemm ukoll quddiesa.
Read more…

Categories: Avviżi

Festi f’ġieħ l-Immakulata Kunċizzjoni, Għawdex

November 9, 2017 Leave a comment

Ġie publikat il-programm tal-festi solenni f’ġieħ l-Immakulata Kunċizzjoni li ser jiġu ċelebrati fil-Knisja ta’ San Franġisku t’Assisi tal-Belt Victoria, Għawdex.   Biex tara l-programm kollu idħol hawn … Program Kuncizzjoni

Categories: Avviżi

Kif Nikkoreġu lil uliedna?

November 7, 2017 Leave a comment

Laqgħa ta’ formazzjoni għal ġenituri u legal guardians.

Il-laqgħa li jmiss ta’ parental skills ser issir nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Novembru, fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, il-Victoria, Għawdex, fis-6.00pm. Is-suggett tal-laqgha ser ikun: KIF NIKKOREGU LIL ULIEDNA?

Għal dawk li jkollhom bżonn, ser ikun hemm ukoll min jieħu ħsieb it-tfal.

Read more…

Categories: Avviżi

Taħdita organizzata mis-Soċjetà Patristika Maltija

November 3, 2017 Leave a comment

ILKOLL AĦWA FI KRISTU.  Il-Kunċett u l-Esperjenza tal-Fraternità fost l-Insara skont il-Missirijiet tal-Knisja.

Din hija t-tema ta’ taħdita organizzata mis-Soċjetà Patristika Maltija nhat l-Erbgħa, 8 ta’ Novembru 2017.  Il-kelliem se jkun Dun Hector Scerri.  L-attività  ser issir fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana, tibda fis-7.00 ta’ filgħaxija u tintemm sat-8.00.   Id-dħul ikun mill-bieb ta’ wara, dak fi Triq l-Iljun.

Categories: Avviżi

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2017

November 1, 2017 Leave a comment

Tħabbret il-lista taċ-Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Novembru 2017. Read more…