100 Sena mill-għoti tal-pjagi u 50 sena mill-mewt ta’ Padre Pio. Laqgħa ta’ Talb

Ser issir Laqgħa ta’ Talb għand is-sorijiet tal-Orsolini Gwardamanġa nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru 2018 biex jitfakkar il-100 sena mill-għoti tal-Pjagi w il-50 sena mill-mewt ta’ San Piju ta’ Pietralcina. Fil-5.30 p.m. Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija. Fis-6.00p.m. quddiesa wara jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta ta’ dan il-qaddis. Kulħadd huwa mistieden għal din l-okkażjoni. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempell lil Patri Karm Dimech Kapuċċin mob. 99356766.

Laqgħa: Uliedna f’hiex jinbidlu u f’hiex jibqgħu l-istess?

Il-laqgħa li jmiss fis-serje ta’ laqgħat ta’ Parenting Skills, organizzati mill-Kummissjoni Djoċesana Familja, ser tinżamm nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Novembru fis-7.30pm, fl-Istitut tal-Familja. Continue reading “Laqgħa: Uliedna f’hiex jinbidlu u f’hiex jibqgħu l-istess?”

Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin fil-Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri

Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin tagħna (Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri) li se tiġi ċċelebrata nhar is-Sibt, 3 ta’ Novembru, fit-8.00am fil-Katridral, Victoria, Għawdex. Continue reading “Quddiesa għas-Saċerdoti Mejtin fil-Kongregazzjoni ta’ San Filippu Neri”