Secretariat for Catechesis

The main purpose of the Secretariat for Catechesis is to oversee and assist in the effective implementation of the Religious Education curriculum in schools and catechetical programmes in the parishes. The Secretariat for Catechesis provides a variety of courses and resources for the formation and ongoing education of catechists and religious education teachers. Continue reading “Secretariat for Catechesis”

Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon

Nhar it-Tnejn li ġej, l-1 ta’ Lulju, hu jum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Il-festa tal-beatu tiġi ċċelebrata f’diversi knejjes, iżda b’mod speċjali, fil-knisja Tal-Ġiżwiti, fejn Nazju Falzon waqqaf il-Kongregazzjoni tar-Rużarju biex il-membri tas-servizzi jinġabru jitolbu qabel joħorġu għall-gwerra u fejn ġew mgħammda 400 mis-650 li ġew imħejjija minnu għall-Magħmudija. Il-festa tal-Beatu Nazju Falzon tiġi ċċelebrata wkoll fil-knisja tal-Patrijiet Frangiskani Minuri, ‘Ta’ Giezu’, fejn jinsab midfun fil-qabar tal-familja. Continue reading “Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon”

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù. Dan kien il-prezz li bih aħna ġejna mifdija. Demm ta’ l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem! Xi prezz enormi! Kemm kienet kbira l-offiża! Kemm hu prezzjuż il-valur tal-bniedem! Kemm iħobbna dan Alla li ma rahiex bi kbira li jibgħat lil Ibnu u dan ixerred demmu għal wiċċna ! Irrifletti u stagħġeb! Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019”