Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti

Is-Sibt 15 ta’ Settembru ser issir lejla ta’ Adorazzjoni Ewkaristika għall-Qdusija tas-Saċerdoti.  L-Adorazzjoni ser issir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera, tibda fid-9.00 ta’ filgħaxija u tintemm fil-11.00 ta’ billejl.  Kulħadd huwa  mħeġġeġ jattendi.  Ara l-poster … Continue reading “Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti”

Ċelebrazzjoni waqt tlugħ ix-xemx

Nhar is-Sibt 15 ta’ Settembru 2018 fis-6.30 ta’ filgħodu, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ser torganizza Ċelebrazzjoni waqt Tlugħ ix-Xemx fil-Kappella ta’ Lourdes, L-Imġarr, Għawdex.  Din hija attività oħra li l-Kummissjoni qed torganizza għal matul ix-Xahar tal-Holqien 2018.   Ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Ċelebrazzjoni waqt tlugħ ix-xemx”

Xahar il-Ħolqien

Il-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018: Kif ġa fakkarna drabi oħra minn dawn il-paġni, mill-1 ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru, l-Insara madwar id-dinja jfakkru ix-xahar ta’ talb u attivitajiet għall-ħarsien tal-ħolqien.  F’pajjiżna wkoll, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent se torganizza dawn l-attiviatjiet b’rabta max-xahar tal-Ħolqien għal din is-sena: Continue reading “Xahar il-Ħolqien”

Irtir fil-kampanja spirat minn San Franġisk

Irtir fil-kampanja spirat minn San Franġisk u organizzat miċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana.  Ser isir fid-Dar tal-Irtiri ta’ Mount St Joseph, il-Mosta bejn il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru u l-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018.  Min jixtieq jibbukkja jista’ jċempel fuq 2276 0000 jew jibghat email fuq info@mtsjoseph.org jew inkella jibbukkja online fuq http://booking.cismalta.org.    Għal aktar tagħrif ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Irtir fil-kampanja spirat minn San Franġisk”

Korsijiet għas-sena akkademika 2018-2019 mill-istitut ta’ formazzjoni pastorali

L-Erbgħa, 5 ta’ Settembru 2018: Korsijiet għas-sena akkademika 2018-2019 mill-istitut ta’ formazzjoni pastorali u entitajiet oħra fil-knisja. Continue reading “Korsijiet għas-sena akkademika 2018-2019 mill-istitut ta’ formazzjoni pastorali”