Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla f’Għawdex

Avviz mid-Djoċesi ta’ Għawdex, iffirmat minn Dun Daniel Sultana u mibghuta lill-Kappillani tal-Parroċċi u Retturi tal-Knejjes f’Għawdex dwar iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Kelma ta’ Alla li ser tkun ċelebrata fil-Knisja Kattolika kollha kull sena fit-Tielet Ħadd tas-Sena Liturġika Continue reading Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla f’Għawdex

Ċelebrazzjonijiet Ekumeniċi f’Għawdex

It-tema għat-talb tal-Ġimgħa tal-Għaqda fost l-Insara għal din is-sena hija dwar in-Nawfraġju ta’ San Pawl f’pajjiżna. Monsinjur Ġużepp Attard, Delegat tal-Isqof ta’ Għawdex għal-Ekumeniżmu ħeġġeġ lill-Kappillani sabiex jistiednu lill-Komuntajiet rispettivi tagħhom biex jieħdu sehem fiċ-Ċelebrazjoni Ekumenika Djoċesana li ser issir fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Munxar nhar il-Erbgħa 22 ta’ Jannar fil-5.00 ta’ filgħaxija.

Ktieb ġdid tal-Isqof Mario Grech: “Tibżax tieħu għandek lil Marija”

Id-Djoċesi ta’ Għawdex se tippubblika ktieb sabiħ bl-omeliji u l-interventi li għamel l-Isqof Mario Grech fis-Sena Marjana. Fih rigal, għax ħa jkun stampat kollu kemm hu bil-kulur u b’bosta ritratti ta’ xbihat Marjani li jinsabu fil-knejjes Għawdxin. Sas-6 ta’ Jannar se jkun qiegħed bi prezz imraħħas ta’ qabel il-pubblikazzjoni. Għal aktar tagħrif ara l-Poster hawn taħt … Continue reading Ktieb ġdid tal-Isqof Mario Grech: “Tibżax tieħu għandek lil Marija”