Irtir: Kif il-ħajja moderna tista’ tħalli fina sens ta’ iżolament

PILGRIMAGE RETREAT: ‘I am with you always’ … Living with Loneliness

“Where are the people?” resumed the little prince at last. “It’s a little lonely in the desert…” “It is lonely when you’re among people, too,” said the snake. (Antoine de Saint-Exupéry). Continue reading Irtir: Kif il-ħajja moderna tista’ tħalli fina sens ta’ iżolament

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna

Is-Sibt, 1 ta’ Frar 2020: Quddiesa f’għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura. Continue reading Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna