Website Ġdida dwar Henry u Inez Casolani

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd, 13 ta’ Awwissu 2013: Fit-tieni anniversarju tal-ftuħ tal-Kawza ta’ Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani, koppja qaddisa Maltija li għexu fis-seklu għoxrin, għadha kif tnediet website ġdida. … www.henryandinezcasolani.wordpress.com

inez-casolani-servants-of-godIl-website tinkludi …

Tagħrif dwar Henry u Inez Casolani

Il-Kotba online ‘Koppja Magħġuna fi Kristu’ u ‘A Couple Moulded in Christ’ miktuba min Anton Quintano

Ktejjeb online dwar il-ħajja u l-virtujiet tal-Koppja Casolani

Paġni dwar l-ispiritwalità tal-Koppja

Id-Devozzjoni speċjali li kellhom il-Koppja Casolani lejn l-Ewkaristija Mqaddsa u lejn l-Imqaddsa Marija

It-Talba għall-Interċessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani li d-devoti huma mħeġġa jitolu biex jaqilgħu l-ġrazzji.

It-traskrizzjoni sħiħa tal-omelija li l-Eċċellenza Tiegħu Monsijur Arċisqof Charles J. Scicluna niseġ wqat il-Quddiesa tal-Ftuħ tal-Proċess tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazjoni.

L-aħħar aħbarijiet dwar il-Proċess.

Fil-website jittella’ l-aħħar tagħrif regolarment. Hija website faċli u informattiva. Id-devoti u kull min jitlob għall-intercessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani huma mħeġġa biex izuru din il-website u jgħadduha lil oħrajn.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “Website Ġdida dwar Henry u Inez Casolani”

  1. From where they are, in heaven, near our Lord, I do not think it makes any differance be proclaimed saints. They chose to live a life, the way they felt it was the best life one can live, loving God, and as Jesus Christ always preached. Loving others and do good to others.
    In my opinion, this is all that is required to live according to our Lord wishes.
    Nothing extraordinary. God is asking nothing special from us all. Just that.

    Arthur Rossi

Leave a Reply

%d bloggers like this: