Archive

Archive for the ‘Ġenerali’ Category

L-għażla tagħkom hija kontra l-kurrent

It-Tnejn, 26 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ordna seba’ djakni ġodda, żewġ seminaristi (Anton D’Amato u Bernard Micallef) u ħames reliġjużi (Alan Joseph Adami, Jethro Bajada, Kenneth Micallef, Kurt Mizzi u Elmar Pace). Read more…

Iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara

Il-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa tal-festa ta’ San Nikola, is-Siġġiewi. Read more…

Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla

June 24, 2017 1 comment

Is-Sibt, 24 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tat-Tlettax-il Parlament. Read more…

Man & Woman: A Divine Invention

June 24, 2017 Leave a comment

Alice von Hildebrand, titkellem dwar it-tema, “Man and Woman: A Divine Invention” titkellem dwar il-konfużjoni li hawn illum fid-dinja, tant li waslana biex ngħidu li hemm biss sess uniku (unisex), u allura ma tagħmilx differenza li persuna tiżżewwiġx raġel jew mara. Read more…

Categories: Ġenerali

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena (Sena A)

June 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tat-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. (Sena A)
Read more…

Niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jeħtieġ li niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej, qal il-Papa Franġisku dalgħodu fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Illum hi l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Read more…

Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq?

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jattendi għaċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk kollha li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga Read more…