Lectio Divina, Ġenerali

Lectio Divina tal-15-il Ħadd Matul Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 7-13): Il-Ħadd li għadda rajna kif Nazaret ma laqgħetx il-Kelma ta’ Ġesu. Dan jiġri wkoll lilna saċerdoti, katekisti u lajċi mpenjati fil-ħidma pastorali tagħna meta ma nsibux min jisma’.  Jiħtieġ ma naqtgħux qalbna għax dak li għalina jidher falliment jista’ jkun opportunita’ biex jinfetħu bibien oħra. Hekk għamel Ġesu, li llum narawh jitlaq minn Nazaret biex imur f’irħula oħra. Jiddeċiedi li wasal il-waqt li jitlob l-għajnuna tad-dixxipli fil-missjoni tiegħu. Ried li l-Kelma tiegħu tasal permezz ta’ dawk li emmnu fiH u fil-Bxara t-Tajba. Għadu jagħmel hekk illum permezz tal-Insara kollha, li huma d-dixxipli ta’ Ġesu tal-lum. Continue reading

Avviżi, Aħbarijiet, Ġenerali

Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju biex tgħin lil dawk il-persuni li jixtiequ jkomplu l-istudji postgradwatorji tagħhom f’oqsma pastorali. L-għan ta’ din l-iskema hu li aktar lajċi jitħarrġu akkademikament sabiex jagħtu sehemhom fil-Knisja u fis-soċjetà. Continue reading

Ġenerali

Kollox spiċċa! Imma veru?

Niftakarha sewwa d-diskursata. L-għaliex kienet tabilħaqq interessanti. Għodu għodu. Għall-ewwel dawl tax-xemx.

Kollox spiċċa! bdiet tgħid waħda. U ngħidx! issuktat l-oħra. Mela, il-konklużjoni ovvja, skont din il-konverżazzjoni, kienet li kollox mar il-baħar. Kollox! Proprju kollox! Allura xejnmhawntajjeb.com. Personalment ma naqbilx ma’ dan il-mod fatalistiku li bih niġu ittentati li naraw il-ħajja. Continue reading

Ġenerali

Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “B”

Vanġelu (Mk 1. 29-39): Xi għaxar kilometri ‘l bogħod minn Kafarnahum, kien hemm ir-raħal ta’ Magdala. In-nies t’hemm kienu jafu jippriżervaw il-ħut bil-melħ. Għalhekk is-sajjieda mas-sebħ kienu jidħlu x-xatt bil-qabda,  u jbiegħu il-ħut f’Magdala.  Imbagħad isorġu d-dgħajjes fil-port li kien xi 200 metru ‘l bogħod minn Kafarnahum. Kien hawn li Ġesu sejjaħ l-ewwel dixxipli Tiegħu. Continue reading

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech 2018, Ġenerali

MA NILAGĦBUX MAL-ĦAJJA

Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech

Stramba imma vera: it-tarbija twieldet ixjaħ minn ommha! Dan huwa l-każ li ġara f’Novembru li għadda f’Knoxville, Tennessee, fl-Amerika. Emma tnisslet madwar ħamsa u għoxrin sena ilu u bħala embrijun tqiegħdet fil-friża fejn baqgħet tistenna sakemm is-sena l-oħra kien hemm koppja żagħżugħa li aċċettaw li “jadottaw” lil din il-persuna. Din il-mara kellha erbgħa u għoxrin sena meta laqgħet f’ġufha lil dan l-embrijun. Hija wildet tarbija li bdiet tgħix qabilha! Continue reading