Archive

Archive for the ‘Ġenerali’ Category

Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “B”

April 24, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk 1. 29-39): Xi għaxar kilometri ‘l bogħod minn Kafarnahum, kien hemm ir-raħal ta’ Magdala. In-nies t’hemm kienu jafu jippriżervaw il-ħut bil-melħ. Għalhekk is-sajjieda mas-sebħ kienu jidħlu x-xatt bil-qabda,  u jbiegħu il-ħut f’Magdala.  Imbagħad isorġu d-dgħajjes fil-port li kien xi 200 metru ‘l bogħod minn Kafarnahum. Kien hawn li Ġesu sejjaħ l-ewwel dixxipli Tiegħu. Read more…

Categories: Ġenerali

MA NILAGĦBUX MAL-ĦAJJA

April 19, 2018 1 comment

Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech

Stramba imma vera: it-tarbija twieldet ixjaħ minn ommha! Dan huwa l-każ li ġara f’Novembru li għadda f’Knoxville, Tennessee, fl-Amerika. Emma tnisslet madwar ħamsa u għoxrin sena ilu u bħala embrijun tqiegħdet fil-friża fejn baqgħet tistenna sakemm is-sena l-oħra kien hemm koppja żagħżugħa li aċċettaw li “jadottaw” lil din il-persuna. Din il-mara kellha erbgħa u għoxrin sena meta laqgħet f’ġufha lil dan l-embrijun. Hija wildet tarbija li bdiet tgħix qabilha! Read more…

L-10 Kmandamenti għas-sewwieqa

March 22, 2018 Leave a comment

Fid-dawl tal-inċidenti traġiċi fit-toroq tagħna li jum wara l-ieħor, qegħdin, sfortunatament, iseħħu ġbarna dawn il-linji gwida minn dokument tal-Knisja li jitkellem fost ħwejjeġ oħra dwar is-sewqan. Kien publikat mill-Vatikan fid-19 ta’ Ġunju 2007.  Read more…

Categories: Ġenerali

Il-Bolla tal-ħatra ta’ Mons. Alfred Xuereb bħala Nunzju u Arċisqof

March 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018:  Wara li fis-26 ta’ Frar li għadda, f’dan is-sit konna diġà ppublikajna t-test bil-Malti tal-bolla pontifiċja li biha l-Q.T. il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb Arċisqof u Nunzju Appostoliku, issa qed nippublikaw ukoll il-verżjonijiet uffiċjali tat-test kemm bil-Latin u kemm bil-Malti.  Monsinjur Xuereb ser jasal fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta nhar it-Tlieta, 26 ta’ Marzu fil-11.15pm, minn fejn wara f’nofsinhar jagħti konfrenza stampa.

Ara test tal-bolla tal-ħatra bil-Latin u bil-Malti … Bolla Ħatra ta’ Mons. Alfred Xuereb

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Appostli bdew jaqdu l-missjoni tagħhom, u bħalma għallimhom Ġesu’, marru sa truf l-art biex iwasslu l-Aħbr it-Tajba. F’kull post kienu jibnu komunita’ ta’ nsara biex ikomplu l-missjoni li bdew huma. F’dawn il-komunitajiet kienu jħallu mexxejja biex jgħallmuhom u jgħaqqduhom madwar il-Kelma u l-Ewkaristija. Hekk għamel Pawlu b’Timotju f’Efesu, u b’Titu fi Kreta (u nemmnu li hekk għamel qabel ma telaq minn Malta,b’San Publju). Hu kien jibgħat ittri lil dawn li jkun għażel biex ikompli jħeġġiġhom fil-ministeru tagħhom: għandna żewġ ittri li kiteb mill-ħabs lil Timotju u oħra lil Titu. Dawn imbagħad bdew jagħżlu presbiteri biex igħinuhom: “u biex taħtar presbiteri f’kull belt” (Tit 1,5; I Pt 5,1-4). Read more…

Categories: Ġenerali

Tħassib dwar ċerti deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi

March 13, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 13 ta’ Marzu 2018: Il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) hija waħda mill‑entitajiet li kienet issuġġeriet li l‑Awtorità Maltija dwar l‑Ambjent u l‑Ippjanar (MEPA) kellha tinqasam f’żewġ awtoritajiet[1] sabiex ikun żgurat li interessi ambjentali ma jkunux fgati minn interessi oħra li ma jikkontribwixxux għal titjib fil‑kwalità tal‑ħajja taċ‑ċittadini. Madanakollu, kienet il‑KA ukoll li uriet it‑tħassib tagħha dwar il‑mod kif saret il‑qasma tal‑MEPA fl‑Awtorità tal‑Ippjanar (PA) u l‑Awtorità għall‑Ambjent u r‑Riżorsi (ERA). Il‑KA tħoss li din il‑qasma setgħet saret ħafna aħjar, b’mod li jiġu evitati deċiżjonijiet ‘strambi’ li jqajmu ħafna mistoqsijiet dwar l‑operat tal‑istess awtoritajiet[2]. Eżempji ta’ deċiżjonijiet ta’ dan it‑tip huma msemmija hawn taħt. Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018

March 9, 2018 1 comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 28b-34

Is-Sadduċej kienu staqsewh fuq iż-żwieġ biex jaraw jekk jinqabadx fin-nassa tagħhom u ma ħarġux ta’ nies. Wieħed mill-kittieba, probabli min-naħa tal-Fariżej, tal-partit l-ieħor, deherlu li seta’ joħroġ ta’ nies iktar minnhom u allura staqsa lil Ġesù liema hu l-ikbar kmandament.

Read more…