Archive

Archive for the ‘Ġenerali’ Category

Il-Bolla tal-ħatra ta’ Mons. Alfred Xuereb bħala Nunzju u Arċisqof

March 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018:  Wara li fis-26 ta’ Frar li għadda, f’dan is-sit konna diġà ppublikajna t-test bil-Malti tal-bolla pontifiċja li biha l-Q.T. il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb Arċisqof u Nunzju Appostoliku, issa qed nippublikaw ukoll il-verżjonijiet uffiċjali tat-test kemm bil-Latin u kemm bil-Malti.  Monsinjur Xuereb ser jasal fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta nhar it-Tlieta, 26 ta’ Marzu fil-11.15pm, minn fejn wara f’nofsinhar jagħti konfrenza stampa.

Ara test tal-bolla tal-ħatra bil-Latin u bil-Malti … Bolla Ħatra ta’ Mons. Alfred Xuereb

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Appostli bdew jaqdu l-missjoni tagħhom, u bħalma għallimhom Ġesu’, marru sa truf l-art biex iwasslu l-Aħbr it-Tajba. F’kull post kienu jibnu komunita’ ta’ nsara biex ikomplu l-missjoni li bdew huma. F’dawn il-komunitajiet kienu jħallu mexxejja biex jgħallmuhom u jgħaqqduhom madwar il-Kelma u l-Ewkaristija. Hekk għamel Pawlu b’Timotju f’Efesu, u b’Titu fi Kreta (u nemmnu li hekk għamel qabel ma telaq minn Malta,b’San Publju). Hu kien jibgħat ittri lil dawn li jkun għażel biex ikompli jħeġġiġhom fil-ministeru tagħhom: għandna żewġ ittri li kiteb mill-ħabs lil Timotju u oħra lil Titu. Dawn imbagħad bdew jagħżlu presbiteri biex igħinuhom: “u biex taħtar presbiteri f’kull belt” (Tit 1,5; I Pt 5,1-4). Read more…

Categories: Ġenerali

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 28b-34

Is-Sadduċej kienu staqsewh fuq iż-żwieġ biex jaraw jekk jinqabadx fin-nassa tagħhom u ma ħarġux ta’ nies. Wieħed mill-kittieba, probabli min-naħa tal-Fariżej, tal-partit l-ieħor, deherlu li seta’ joħroġ ta’ nies iktar minnhom u allura staqsa lil Ġesù liema hu l-ikbar kmandament.

Read more…

Il-Vatikan u ċ-Ċina mistennija jiffirmaw ftehim dwar il-ħatra tal-Isqfijiet.

March 6, 2018 Leave a comment

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li Il-ġurnal Taljan “Corriere della Sera” ikkwota rappreżentant tal-Vatikan li qal li s-Santa Sede mistennija tiffirma ftehim maċ-Ċina ix-xahar id-dieħel dwar il-ħatra tal-Isqfijiet Kattoliċi u titjib ieħor fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ stati.
Read more…

Categories: Ġenerali

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal

March 5, 2018 Leave a comment

Ngħożżu dak li hu sabiħ u tajjeb

Għeżież tfal,
Ta’ kull sena, fit-tieni Ħadd tar-Randan, il-Knisja tfakkarna f’dik l-esperjenza sabiħa li Ġesù għamel ma’ tlieta mid-dixxipli tiegħu, meta tela’ fuq il-muntanja Tabor, u sar jiddi qisu x-Xemx. L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġakbu, u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb”. Read more…

It-Tieni Ħadd tar-Randan, Sena “B”

February 22, 2018 Leave a comment

Powerpoint għat-Tieni Ħadd – Sena “B”. Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … It-2 Ħadd tar-Randan Sena B

Categories: PP tal-Ħadd, Ġenerali

L-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “B”

February 15, 2018 Leave a comment

Powerpoint għall-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena “B”. Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … L-1 Ħadd tar-Randan B

Categories: PP tal-Ħadd, Ġenerali