Il-Papa f’Dar Santa Marta: Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin

Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018 :Il-Papa fil-kappella tad-Dar Santa Marta: niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin. Mattew il-pubblikan kien korrott għax kien jittradixxi l-patrija minħabba l-flus. Traditur ta’ pajjiżu: l-agħar li tista’ timmaġina. Xi ħadd jista’ jaħseb, qal il-Papa Franġisku, li Ġesù nieqes mis-sens tal-għażla għax minbarra lil Mattew, għażel ħafna oħrajn minn post mill-aktar disprezzat, bħal per-eżempju s-Sammaritana u tant midinbin oħra li mbagħad ħatarhom appostli. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin”

Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta – ittra tal-Isqof Mario Grech

Is-Sibt, 1 ta’ Settembru 2018: Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Biex tinqara fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd, 1 u 2 ta’ Settembru 2018. Continue reading “Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta – ittra tal-Isqof Mario Grech”

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna – L-Isqof Awżiljarju

30 ta’ Awwissu 2018: Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi tal-kongregazzjoni Little Sisters of the Poor. Continue reading “Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna – L-Isqof Awżiljarju”

Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 7-13): Il-Ħadd li għadda rajna kif Nazaret ma laqgħetx il-Kelma ta’ Ġesu. Dan jiġri wkoll lilna saċerdoti, katekisti u lajċi mpenjati fil-ħidma pastorali tagħna meta ma nsibux min jisma’.  Jiħtieġ ma naqtgħux qalbna għax dak li għalina jidher falliment jista’ jkun opportunita’ biex jinfetħu bibien oħra. Hekk għamel Ġesu, li llum narawh jitlaq minn Nazaret biex imur f’irħula oħra. Jiddeċiedi li wasal il-waqt li jitlob l-għajnuna tad-dixxipli fil-missjoni tiegħu. Ried li l-Kelma tiegħu tasal permezz ta’ dawk li emmnu fiH u fil-Bxara t-Tajba. Għadu jagħmel hekk illum permezz tal-Insara kollha, li huma d-dixxipli ta’ Ġesu tal-lum. Continue reading “Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B””

Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju biex tgħin lil dawk il-persuni li jixtiequ jkomplu l-istudji postgradwatorji tagħhom f’oqsma pastorali. L-għan ta’ din l-iskema hu li aktar lajċi jitħarrġu akkademikament sabiex jagħtu sehemhom fil-Knisja u fis-soċjetà. Continue reading “Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi”