Kors dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija

Il-Fakultà tat-Teoloġija flimkien mas-Segretarjat għal-Liturġija ser torganizza kors qasir ta’ għaxar laqgħat dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija. Dan il-kors hu maħsub li joffri formazzjoni liturġika lil dawk li b’xi mod jew ieħor jaqdu xi ministeru liturġiku fil-knejjes tagħna. Continue reading Kors dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija

Daħla mill-Isqof Awżiljarju għall-ktieb bid-diskorsi tal-Arċisqof

Daħla  mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi għall-ktieb, ‘Kelma ta’ Ħabib’, publikat il-Ħamis 19 ta’ Diċembru 2019 bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul l-2018.

Min kellu l-opportunità li jaqra t-tliet volumi tal-omeliji, id-diskorsi u l-messaġġi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, żgur baqa’ milqut bir-rikkezza u l-profondità li hemm fihom. Continue reading Daħla mill-Isqof Awżiljarju għall-ktieb bid-diskorsi tal-Arċisqof

Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020

“IN-NIES TAGĦHA ĠIEBU RUĦHOM MAGĦNA BI ĦLEWWA LIEMA BĦALHA” (ATTI 28, 2)

Mitejn u sitta u sebgħin ruħ kienu qed jivvjaġġaw fuq ġifen u, wara ġimgħatejn li kienu ilhom jinġarru mal-mewġ, waslu qrib gżira fil-Mediterran. Kienu mxarrbin għasra, għajjenin u mbeżża’. Ħassew li ma setgħu jagħmlu xejn mal-qawwa tan-natura u ġew wiċċ imb’wiċċ mal-mewt. Wieħed minnhom kien priġunier fi triqtu lejn Ruma biex jidher quddiem l-imperatur. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu  (Mattew 11, 2 – 11): Ġwanni priġunier fil-fortizza Makeronte ta’ Erodi, li kienet fuq quċċata ta’ muntanja lil hinn mill-Baħar Mejjet.  F’din il-fortizza kien hemm is-sala fejn żifnet Salome u talbet ras Ġwanni.  Erodja riedet toqtol lil Ġwanni għax kien perikoluż u n-nies kienu jżommu miegħu meta jixliha li kienet qed tiddradixxi lil żewġha.  Erodi jarresta lil Ġwanni kemm għax kien qed isir popolari wisq u kemm biex jipproteġih minn Erodja, u jżommu taħt għajnejh.  Erodi kien joqgħod jisimgħu u kien jittrattah tajjeb.  Kien iħalli d-dixxipli tiegħu jiġu jarawh.  Dawn kienu jtarrfulu x’qed jgħid u x’qed jagħmel Ġesu. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”