Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 19, 9-14):  Din parabbola għal dawk li jaħsbu li huma tant ġusti li jistgħu imaqdru ‘l-oħrajn; jiġifieri, hija għal dawk li jemmnu, u fosthom jista’ jkun hemm xi wħud minna. Dawn ippreżentati mill-Fariżew . Ġesu’ inkwetat fuq il-ħmira (żgħira li mbagħad tikber) tal-Fariżej li kien hemm periklu li setgħet tidħol fid-dixxipli tiegħu. Allura ried jidentifika x’kienet dil-ħmira biex id-dixxipli ma jiċċappsux minnha. Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

VANĠELU:  Parabbola biex turina li għandna nitolbu bla heda, mingħajr ma ngħejjew.  Il-kelma Griega tfisser: ma nsirux kattivi u vendikattivi. Kulħadd xi darba sofra nġustizzja, ħassu frustrat għax ma seta’ jagħmel xejn dwarha.  Għalhekk l-ewwel rejazzjoni tagħna aktarx kienet waħda vjolenti biex nerġgħu niksbu dan id-dritt li jkun itteħdilna.  Hekk inwettquha bil-fatt, allura nkunu qed inżidu nġustizzja b’inġustizzja oħra. Continue reading Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

Quddiem il-qerda ta’ tant siġar

Ħsieb attwali tal-Papa San Ġwanni Pawlu II 

Meta il-Papa San Ġwwanni Pawlu II kien qiegħed jagħmel diskors lid-delegazzjoni ta’ Karinzja (Fl-Awstrija) li kienu qed joffrulu s-siġra tal-Milied huwa osserva li meta ħares mit-tieqa tal-istudju tiegħu u ra s-siġra fi pjazza San Pietru ġieħ ħsieb li għollieħ spiritwalment u jkompli jistqarr li “Diġa f’pajjiżu ħabb ħafna is-siġar. Meta tħares lejhom, huma f’ċertu mod jibdew ikellmuk. Wieħed mill-poeti jikkunsidra is-siġar bħala predikaturi b’messaġġ profond: “Huma ma jippriedkawx duttrina u ma jagħtux riċetti, iżda jħabbru il-liġi fundamentali tal-ħajja.” Continue reading Quddiem il-qerda ta’ tant siġar

Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”

Lourdes ħadet isimha u l-‘coat-of-arms’ tagħha minn żmien Karlumanju. Wieħed Seraċin, Mourad, kien ħataf din il-belt u wara ġie assedjat mill-armata tal-imperatur fis-778. Jum minnhom, ajkla ttajret fuq is-swar tal-belt u ħalliet taqa’ minn ħalqha trota kbira (ħuta tax-xmajjar). Mourad ma kielx il-ħuta imma tefagħha ‘l barra mis-swar lejn it-truppi ta’ Karlumanju. Continue reading Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”