Ridt noqtol lill-mara tiegħi, imma …

Mort nara ‘l-ħabib tiegħi Rafel,  u kif dħalt ħdejh mall-ewwel induna li kien ġrali xi ħaġa.  “Xi ġralek, Lipp?  Għandek wiċċek skarnat?”  “Ħallini trid? Wasalt f’punt fejn ma niflaħhiex aktar lill-mara.  Kull ma ngħid, tmerini.  Ħlief tgerger ma tagħmilx.  Ma joġogħbha xejn.  L-anqas jekk tagħmillha l-ilma jiżfen.  U issa bdiet moda oħra.  L-ikel jew nej, jew maħruq, jew mielaħ tosku,  jew ħelu manna.  Noqtolha għandi aptit.  Imma….”

aktar