Archive

Archive for the ‘Ġenerali’ Category

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu

November 24, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna jqaddes Quddiesa f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Read more…

Ktejjeb ta’ Ċelebrazzjoni tas-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

November 21, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 21 ta’ Novembru 2017:   L-Arċidjoċesi ta’ Malta għada kif ippublikat il-ktejjeb li ser jintuża fiċ-ċelebrazzjoni djoċesani li ser issir il-Ħadd li ġej, 26 ta’ Novembru fil-knisja parrokkajli ta’ Santa Venera bejn il-5.00 u s-6.30pm.   Għal dawk li jkunu jixtiequ, wara tmiem iċ-ċelebrazzjoni ikun hemm ukoll quddiesa.  Ara l-ktejjeb minn hawn … Kristu Re 2017 Ktejjeb

 

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

Fl-Ingilterra jipprotestaw kontra l-abort b’purċissjoni Ewkaristika

November 11, 2017 Leave a comment

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li Mijiet ta’ Kattoliċi ngħaqdu f’purċissjoni silenzjuża bl-Ewkaristija fil-belt ta’ Norwich fl-Ingilterra fis-27 ta’ Ottubru li għadda, meta tfakkar il-50 anniversarju minn meta l-Ingilterra adottat liġi dwar l-abort. L-organizzaturi qalu li madwar 700 persuna ħadu sehem f’din il-purċissjoni bix-xemgħat fiċ-ċentru tal-belt, li kienet segwita mill-Barka Sagramentali u velja ta’ talb tul il-lejl kollu fil-Katidral ta’ San Ġwann Battista.
Read more…

Categories: Ġenerali

Giving Jesus to society

October 20, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Today’s society puts a big challenge on our faith. We might feel that our faith is threatened.

This is the challenge we are to face on a daily basis. If built on a solid rock our relationship with Jesus will not break by any threat. Our faith depends on our relationship with Jesus. Read more…

Ilkoll mistiedna madwar il-mejda tal-festa

October 14, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru, 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tal-Assemblea Djoċesana tal-Azzjoni Kattolika, Knisja arċipretali taż-Żebbuġ, Għawdex.

Read more…

Pellegrinaġġ Nazzjonali fil-100 sena mid-dehriet tal-Madonna f’Fatima

October 14, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017: Ilbieraħ filgħaxija, il-Knisja f’Malta fakkret għeluq il-100 sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima li seħħet s-Sibt, 13 ta’ Ottubru 1917. Dakinhar, quddiem folla ta’ madwar 70,000 persuna seħħ il-fenominu tax-xemx. Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

L-Evanġelju tal-Ħamis, 28 ta’ Settembru 2017

September 28, 2017 Leave a comment
Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 9, 7-9
Jekk Erodi kien jitħasseb ħafna, jidher li ftit kien jaħsibha. Kieku llum niġġustifikawh u ngħidu li għandu ħafna pressure. Jinkwieta iva imma mbagħad jiddeċiedi spirtu pront. Kien jitħasseb ħafna meta jisma’ lil Ġwanni l-Battista imma xorta meta l-inbid telgħalu għal rasu u l-emozzjonijiet ċajprulu moħħu, ma ħasibhiex darbtejn biex iwiegħed dak li ma setax jagħti. L-awtorità tiegħu kienet tiddependi mill-ħakkiema rumani u għalhekk xejn ma kien tiegħu, imma kien jippretendi li kollox kien.

Read more…