Archive

Archive for the ‘Ġenerali’ Category

Tlett mitt miljun tifel u tifla afrikani jinsabu fil-faqar estrem

August 16, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 12 Awwissu 2017: Huma t-tfal li jħallsu l-prezz l-iżjed għoli fil-kriżijiet. Dan huwa l-kas speċjalment fl-Afrika. Rapport ippublikat ilbieraħ mill-Ġnus Magħquda jikkonferma li sittin fil-mija tat-tfal afrikani, jigifieri tlett mitt miljun, jgħixu fil-faqar u iridu jgħaddu b’inqas minn 1.25 dollaru fix-xahar. Din iċ-ċifra hija l-ogħla li qatt ġiet irreġistrata.

http://www.osservatoreromano.va/it/news/trecento-milioni-di-bambini-africani-poverta-estre

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih

August 15, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017: Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. Read more…

Website Ġdida dwar Henry u Inez Casolani

August 13, 2017 1 comment

Il-Ħadd, 13 ta’ Awwissu 2013: Fit-tieni anniversarju tal-ftuħ tal-Kawza ta’ Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani, koppja qaddisa Maltija li għexu fis-seklu għoxrin, għadha kif tnediet website ġdida. … www.henryandinezcasolani.wordpress.com
Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

L’Osservatore Romano jagħmel sejħa mqanqla għall-paċi fil-Koreja ta’ Fuq

August 13, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 8 ta’ Awwissu 2017 ir-Radju tal-Vatikan għamel sejħa biex jibda djalogu dwar il-Korea ta’ Fuq. Din is-sejħa saret mill-eks osservatur permanenti tas-Santa Sede fil-Ġnus Magħquda f’Ġinevra, l-Arċisqof Silvano Tomasi. Monsinjur Tomasi bħalissa hu konsulent tal-uffiċċju l-ġdid tal-Vatikan għall-Iżvilupp Integrali tal-Bniedem.
Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

15-il statwa tal-Madonna flok dawk li tkissru mill-Jihadisti f’Nineveh

August 10, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 9 ta’ Awwissu 2017: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li fil-jiem li għaddew f’diversi bliet u rħula fil-Pjanura ta’ Nineveh fl-Iraq li għal żmien twil kienet abitata mill-insara, tpoġġew 15-il statwa tal-Madonna ta’ Lourdes biex jieħdu post dawk li tneħħew u tfarrku mill-Jihadisti fit-tliet snin li l-post kien maħkum mill-ISIS.
Read more…

Categories: Ġenerali

Migranti mgħarrqin mit-traffikanti

August 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 10 Awwissu, 2017: Traġedja ġdida seħħet illum il-barra mix-xtut tal-Jemen, fil-golf ta’ Aden. Xi 180 migrant gew imġiegħla mit-traffikanti jintefgħu il-baħar minn fuq id-dgħajsa li kienu qed ibaħħru fiha. Il-migranti kienu qed jaħarbu mill-ponta tan-nofsinhar tal-Afrika lejn il-Jemen.

http://www.osservatoreromano.va/it/news/costretti-dai-trafficanti-buttarsi-mare

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

Il-ħajja ta’ missjunarju fil-Korea ta’ Fuq

August 10, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 9 Awwissu, 2017: X’jista jagħmel missjunarju fil-Korea ta’ Fuq biex jippriedka l-Evanġelju, taħt dittatura kommunista? Jista’ jagħmel dan sempliċiment billi jdur bil-pazjenti morda li qiegħed hemm biex jieħu ħsiebhom, jgħid qassis li jinsab f’din is-sitwazzjoni.

http://www.catholicnewsagency.com/news/what-its-like-to-be-a-missionary-in-north-korea-43949/

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali