Ġid mis-Sawm u mill-Ewkaristija

Dis-sena kellna ngħaddu Randan b’sawm differenti mis-soltu – apparti dak tas-soltu! “Knisja magħluqa u mhawnx Quddies” – min jaf kemm qrajna avviżi bħal dan mal-bibien magħluqa tal-knejjes tagħna. Minħabba l-ħtieġa sanitarja gravi tal-mument, għaddejna u għadna għaddejjin minn żmien diffiċli ta’ sawm mill-Ewkaristija. Continue reading Ġid mis-Sawm u mill-Ewkaristija

F’Jum id-Duluri ta’ Marija

Illum, jum id-DULURI TA’ MARIJA, naħsbu kif se nħajru lit-tfal biex japprezzaw l-imħabba ta’ din Ommna. Xi ħaġa sempliċi tista’ tkun li filwaqt li ngħinuhom jagħtu l-kulur lil din l-istampa, inkellmuhom fuq kemm Marija batiet fil-qalb tagħha u ngħidulha talba flimkien.  (disinn Michael Farrugia, Pembroke)

Continue reading F’Jum id-Duluri ta’ Marija