Quddiem il-qerda ta’ tant siġar

Ħsieb attwali tal-Papa San Ġwanni Pawlu II 

Meta il-Papa San Ġwwanni Pawlu II kien qiegħed jagħmel diskors lid-delegazzjoni ta’ Karinzja (Fl-Awstrija) li kienu qed joffrulu s-siġra tal-Milied huwa osserva li meta ħares mit-tieqa tal-istudju tiegħu u ra s-siġra fi pjazza San Pietru ġieħ ħsieb li għollieħ spiritwalment u jkompli jistqarr li “Diġa f’pajjiżu ħabb ħafna is-siġar. Meta tħares lejhom, huma f’ċertu mod jibdew ikellmuk. Wieħed mill-poeti jikkunsidra is-siġar bħala predikaturi b’messaġġ profond: “Huma ma jippriedkawx duttrina u ma jagħtux riċetti, iżda jħabbru il-liġi fundamentali tal-ħajja.” Continue reading Quddiem il-qerda ta’ tant siġar

Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”

Lourdes ħadet isimha u l-‘coat-of-arms’ tagħha minn żmien Karlumanju. Wieħed Seraċin, Mourad, kien ħataf din il-belt u wara ġie assedjat mill-armata tal-imperatur fis-778. Jum minnhom, ajkla ttajret fuq is-swar tal-belt u ħalliet taqa’ minn ħalqha trota kbira (ħuta tax-xmajjar). Mourad ma kielx il-ħuta imma tefagħha ‘l barra mis-swar lejn it-truppi ta’ Karlumanju. Continue reading Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”

It-Talb – Il-widna ta’ Alla tisma’ l-leħen tal-qalb

Minn Klaus Hemmerle, Con l’anima in ascolto, Guida alla preghiera, (Ruma: Edizzjoni Città Nuova, 1989), 9-11.    – Kitba ta’ Fr Roy Galdes,

Santu Wistin jagħtina waħda mill-iktar kelmiet prezzjużi dwar it-talb: “Il-widna ta’ Alla tisma’ l-leħen tal-qalb” (Kumment dwar Salm 148). Continue reading It-Talb – Il-widna ta’ Alla tisma’ l-leħen tal-qalb

It-Tellieqa taċ-Ċriev

Kitba ta’ Joe Galea

KAUTOKEINO

Tonfoħ il-fwar minn imnifsejha, ċerva kbira tħabbat bid-dwiefer ta’ saqajha mal-art miksija silġ, bla sabar biex tibda t-tellieqa. Tlett irġiel imlefilfin fl-anoraks tagħhom jitħabtu biex iżommuha qabel it-tluq tal-korsa l-kbira tar-raħal ta’ Kautokeino. Iċ-ċerva trid ittellaq ma’ ċriev sħabha l-oħra jiġbdu lill-kuċċiera fuq is-slitti. Il-premju tal-kompetizzjoni mhux tant is-somma modesta mogħtja lir-rebbieħa daqskemm il-prestiġju li jiksbu matul is-sena li tkun ġejja fi ħdan il-komunità nomada Sami tal-Lapponja. Continue reading It-Tellieqa taċ-Ċriev