X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija …

 • Il-Ħadd li ġej tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ Kristu Re. L-Arċisqof iħeġġeġ lil dawk kollha li jistgħu biex jieħdu sehem
 • Imsejħa naħdmu għall-ġustizzja u l-paċi
 • Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2018
 • Il-ħames anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof
 • Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali
 • Kunu ħbieb tal-foqra
 • Rabtiet tajba mal-ħajjin u l-mejtin
 • Il-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tal-foqra
 • Bidla fil-liġi ċivili ma tbiddilx il-fehma Kattolika
 • Ktieb ġdid dwar il-mewt tal-Papa Luciani
 • Il-Punent għandu jaġixxi biex isalva l-Kristjani
 • L-ewwel Jum Dinji tal-Foqra: fatti u mistoqsijiet
 • Beda jberraq l-isħab tal-abort!
 • Il-profil ta’ Maria Carmela Scicluna
 • Karmenu Bonavia (1929-2017)
 • Kemm taqla’ flus?
 • Inżomm f’qalbi
 • Is-saltna ta’ Alla tkun hawn fl-art
 • Ġesù mhux biżżejjed? Għalfejn Marija?

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.