L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B


Il-Ħadd, 3 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B. Dan huwa l-ewwel Ħadd tas-Sena Liturġika li bih il-Knisja tagħti bidu għal Żmien l-Avvent.