Il-Ħamis, 28 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ejjew interqu tul il-widien baxxi tal-virtujiet umli u ċkejkna. Fihom naraw il-ward qalb ix-xewk, il-karità li turi sbuħitha fost it-taħbit interjuri u esterjuri, il-ġilji tas-safa.

San Franġisk de Sales

%d bloggers like this: