Il-Ġimgħa, 21 ta’ Jannar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Din, fil-qosor, hija d-differenza bejna u bejn  dawk li ma jafux lil Alla, li fl-isfortuni igergru u jilmentaw, waqt li lilna l-kuntrarju ma jbiegħdniex mill-verità tal-virtù u l-fidi, anzi jsaħħaħna fit-tbatijietu.

San Ċiprijanu

%d bloggers like this: