Il-Ġimgħa, 7 ta’ Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Nitolbu lil Marija li, bħala l-ewwel dixxiplu, tgħallimna biex nibqgħu nishru, li takkompanjana bis-sabar, tqawwina fit-tama u tmexxina ‘l quddiem biex niltaqgħu ma’ Binha Rxoxt; li teħlisna mill-biża’, biex nisimgħu t-tħabbira tal-anġlu.. biex inħabbruha lill-oħrajn li tant jeħtieġuha.

Il-Papa Franġisku

%d bloggers like this: