Bniedem jew Bin il-bniedem?

Print Friendly, PDF & Email

DOMANDA

Xhini d-differenza bejn ‘bniedem’ u ‘bin il-bniedem’ fil-kuntest tas-Salm 143? Bl-Ingliż hija ‘man’ u ‘mortal man’ però xorta għadni ma fhimtx eżattament kif u għaliex.  (Joseph, 22 ta’ Diċembru 2015)

TWEĠIBA

Jekk Joseph qieghed jirreferi ghal vers 3 ta’ Salm 144, allura ma hemm l-ebda differenza bejn bniedem u bin il-bniedem.
Fil-poetika Lhudija, hemm teknika letterarja, imsejha l-parallelizmu, fejn vers jigi spjegat b’vers iehor (generalment ta’ warajh) billi jirrepetu kwazi l-istess hsieb fi kliem iehor. L-istess, espressjoni f’vers tigi spjegata b’espressjoni fi kliem differenti fl-istess vers, bhal f’dan il-kaz. F’dan il-kaz il-kelma bniedem u l-kelma bin il-bniedem ifissru l-istess.

Fil-fatt, il-kelma bniedem gejja mil-lingwi semitici minn bin-adam, nisel ta’ adam, imam adam fil-fatt tfisser bniedem. Meta Alla fil-Genesi jghid: ejjew noholqu l-bniedem xbihea taghna, fil-Lhudi original hemm “ejjew noholqu l-adam xbieha taghna”.

Allura bin il-bniedem tfisser in-nisel tal-bniedem, il-bnedmin. (23 ta’ Diċembru 2015)

Leave a Reply

%d bloggers like this: