X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd, 15 ta’ Ottubru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • L-Isqof Joseph Alessandro f’Kungress Dinji dwar ir-refuġjati
 • Laqgħa Ekumenika importanti f’Malta
 • Żjara f’Malta mill-Isqof Ortodoss Andrej
 • Stedina lil gruppi li se jwettqu ħidma missjunarja s-sena li ġejja
 • Il-Pulizija għadha qed tinvestiga serqa mill-knisja parrokkjali taż-Żejtun
 • Il-knisja Ta’ Ġieżu fir-Rabat se tibqa’ mingħajr koppla
 • Meħtieġa viżjoni ħolistika li twassal għal kwalità ta’ ħajja aħjar
 • Studenti jirrinunzjaw li jkomplu bl-istudji terzjarji tagħhom
 • Ir-Rużarju: kanal li minnu taslilna l-ħniena u t-tjubija ta’ Alla
 • Agħtu kas tal-periferiji
 • Il-Kardinal Burke maħtur membru tal-ogħla Qorti
 • Alla xorta waħda hu ħanin u jagħdirna
 • Hu urġenti li t-tfal jitħarsu mill-abbuż ‘online’
 • Tobba li jipprattikaw l-ewtanasja jinsabu allarmati
 • Twissija tal-Metropolita Ortodoss Russu lill-pajjiżi tal-Punent
 • Appell ta’ omm lil uliedha
 • Ir-retorika
 • Umaniżmu ekoloġiku hu possibbli
 • Mexxej uniku u Ewropew
 • Il-familja għadha moda?
 • Dik it-tazza ħalib!
 • Kontra l-ansjetà
 • Minn kappillan għal Isqof
 • L-opra ‘I Martiri’
 • L-ewwel espansjoni tal-Kristjaneżmu
 • Il-parabbola tal-festa tat-tieġ

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d