Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq


L Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq.

Dun Gordon Refalo twieled Tas Sliema fit 30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l edukazzjoni tiegħu fl iskola ta’ St Joseph ir Rabat, u fil Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara.

gr.jpg

Dun Gordon Refalo twieled Tas‑Sliema fit‑30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola ta’ St Joseph ir‑Rabat, u fil‑Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara. Dun Gordon kompla bl‑edukazzjoni terzjarja fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl‑Università ta’ Malta. Huwa ġie ordnat saċerdot fil‑5 ta’ Lulju 1991.

Dun Gordon serva bħala Viċi Kappillan fil‑Parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun, u wettaq ukoll ħidma pastorali fil‑Parroċċa tan‑Naxxar. Huwa kien Kappillan tal‑parroċċi ta’ Santa Luċija, l‑Ibraġ u s‑Swatar. Fl‑2012 beda jservi bħala Kappillan fil‑Parroċċa ta’ Ħal Luqa. Dun Gordon Refalo kien il‑President tal‑Kulleġġ tal‑Kappillani bejn l‑2012 u l‑2016.

Il‑Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq tiġbor fiha madwar 5,120 persuna f’1,610 familja.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.