Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tas-Sibt, 27 ta’ Jannar 2018

L-Evanġelju tas-Sibt, 27 ta’ Jannar 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 4, 35-41

Dan min hu? Dawn it-tlitt kelmiet għandhom valur kbir għalija. Meta ħarġet l-ewwel edizzjoni tal-Evanġelju ta’ San Mark għalih waħdu fi ktejjeb, fuq il-qoxra ta’ quddiem kien hemm ritratt tax-xatt meħud minn fuq il-pruwa tal-lanċa li missieri kien juża biex jitma lilna. Ritratt li minbarra li għandu valur sentimentali kbir għalija għandu tifsira għaliex il-Kelma ta’ Alla u l-ewwel mistoqsija u rejazzjoni tal-bniedem għal dak li Alla jrid iwassalu hija din: Dan min hu?

Mhux l-ewwel darba li fl-evanġelju ta’ San Mark, in-nies jistgħaġbu, mhux biss b’li kien jagħmel Ġesù, iżda b’li kien jgħid u kif jgħidu. Dan min hu?

Sar filgħaxija, il-jum wasal fi tmiemu u normalment kulħadd ilesti biex jorqod; ħadd ma jibda vjaġġ meta jkun dieħel il-lejl, iżda s-seher ta’ Ġesù jiġbed warajh lil kull min jisimgħu u jagħmilha miegħu, tmilielu qalbu bil-kuraġġ u t-tama lil-anqas il-lejl ma hu ta’ periklu, u billejl ukoll wieħed jista’ jkompli t-triq li jkun qabad matul il-jum. Jekk nimxi f’wied mudlam, ma natqax qalbi għax inti miegħi, il-ħatar u l-għasluġ tiegħek huma jwennsuni. In-nies iridu jmorru miegħu b’dgħajjes oħra, bit-tama li ma jitilfuhx, bir-ried ali jibqgħu miegħu.

Iżd amhux kollox ward u żaħar; għal min imur ma’ Ġesù mhux dejjem bnazzi. Marku jgħidilna li f’nofs ta’ baħar, qam riefnu. Mhix ħaġa fenomenali. Il-qagħda ġeografika tal-baħar tal-Gallilija, għadira kbira f’nofs art imħattba bl-għoljiet tagħti lok għal tempesti ta’ riħ għall-għarrieda, li jaħsdu li min ma jkunx imdorri u jbeżżgħu anke lil min hu tas-sengħa. Id-dgħajjes faċli jibdew jimtlew bl-ilma b’theddida serja tal-qerda tad-dgħajsa u, għal min ma jafx jgħum sewwa, b’sogru ta’ telfienta’ ħajja. Dakli beda bi vjaġġ ta’ tama jista’ jintemm fi traġedja.

U Ġesù rieqed komdu fuq imħadda. San Mark jgħidilna fejn ukoll. Minn tant postijiet fejn seta’ jorqod, u normalment min se jorqod fuq dgħajsa, jorqod fil-pruwa, San Mark jagħżel il-poppa, fejn normalment ikun hemm it-tmun, u dak li dmiru hu li jagħti direzzjoni lid-dgħajsa jkun imwaħħal miegħu, iktar u iktar jekk id-dgħajsa titmexxa bil-qlugħ. Kif jorqod hu id-dgħajsa tintelaq mar-riħ u ma tmurx lejn fejn kellha tmur iżda tintelaq mar-riħ.

Sakemm kien rieqed id-dixxipli u dawk ta’ magħhom ma qalu xejn. Ma kienx jimpurtahom fejn kienu sejrin. Kienu moħħhom mistrieħ li hemm hu. Iżda kif inqala l-għawġ twerwru. Kif qam ir-riħ li beda jgħolli d-dgħajsa u jwaqqagħha id-dgħajsa tant li beda dieħel l-ilma, fenomenu stramb ukoll, għax jekk id-dgħajsa tintelaq mar-riħ, tirkeb il-mewġ u timxi miegħu u allura togħla u taqa’, imma ilma, sakemm ma jkunx maltemp vera qawwi, ma tantx jidħol. Dan ifisser li t-tempesta li qabdithom, kienet waħda kbira.

U kienu qatgħu qalbhom bil-kbir. lanqas dawk li kienu tas-sengħa ma setgħu iżommu d-dgħajsa u jrażżnuha. U qajmuh mir-raqda ħelwa tiegħu. Is-sajjieda esperti qajmu lill-mastrudaxxa għax ħasbu li ġie jaqa’ u jqum minnhom. Kienu għadhom ma jafuhx. Mhux ta’ b’xejn il-mistoqsija: dan min hu?

Fejn hemm hu jinqala l-inkiwet ukoll, iżda għall-kelma tiegħu kollox jikkalma. Dal-biża’ kollu għalfejn? Mela m’għandkomx fidi? Faċli tgħidha Mgħallem, imma ir-riħ qawwi u l-baħar rasu iebsa. Aħna nibżgħu narawk aljenat, m’intix tagħti kasna.

M’hemmx tħieġa ta’ wisq dawl biex din il-ġrajja narawha sseħħ kuljum, b’mod speċjali fid-dgħajsa ta’ Pietru lihi l-knisja u mhux biss imma anke fid-dgħajsa tal-bnedmin li jbaħħru baħar wieħed. Donnu sakemm ikun bnazzi ma niddejqu xejn nesploraw ibħra differenti, inħallu r-riħ imexxina. Iżda kif jinqala l-maltemp, nirrejalizzaw li nistgħu nintilfu, u ġieli nagħtu t-tort lilu wkoll, li mhux hjagħti kasna. Il-fiduċja tagħna fih għandha tkun biżżejjed biex nindunaw li, wkoll meta niddeċiedu li nintelqu mal-kurrent u nittieħdu minn dak li jidher sabiħ madwarna u nduqu t-togħma tal-avventura bla lġiem, hu qiegħed hemm.

San Mark jagħlaq dan ir-rakkont billi jgħid li qabadhom biża kbir, ikbar mit-twerwir li qabdahom minħabba s-sogru ta’ ħajjithom. Dan il-biża jaqbad lilna wkoll meta nagħrfu l-qawwa ta’ dak li hemm magħna u li minkejja li jidher komdu rieqed fuq imħadda, xorta moħħu fina. Danil-biża jaqbadna lkoll u jqanqal fina l-mistoqsija, mhux għax ma nafux min hu imma għax ma nafuhx.

Dan min hu?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: