X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali
 • L-Arċisqof fil-Vatikan għas-Sinodu tal-Isqfijiet
 • Żgħażagħ Maltin għas-Sinodu tal-Isqfijiet
 • Se tiltaqa’ l-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f’Malta u f’Għawdex
 • Kummissjoni Duttrinali ġdida fi ħdan il-Konferenza Episkopali Maltija
 • Membri ġodda fil-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana
 • Inawgurat iċ-Ċentru Pastorali Ġesù Nazzarenu
 • Attenti minn avukati li jieħdu vantaġġ minn kriżijiet
 • Hu impressjonanti kif iż-żgħażagħ jibqgħu jħobbu l-Knisja minkejja l-iskandli
 • Laqgħa ekkleżjali ġdida li għandha twessa’ l-qalb u tibdel l-istrutturi
 • Il-Papa Franġisku jħeġġeġ lill-Insara
  Jgħidu r-Rużarju u t-talba lil San Mikiel
 • Tfal Maltin u Għawdxin jingħaqdu ma’ miljun tifel u tifla minn madwar id-dinja jitolbu għall-għaqda u l-paċi
 • Sejħa oħra għal katekumenat permanenti tas-sagrament taż-żwieġ
 • Inħobbu l-komunitajiet tagħna mingħajr għira u għeluq
 • L-arma tan-Nisrani
 • Inkunu qaddejja tal-ġustizzja u niddefendu lill-poplu mill-arroganza tal-poter
 • Il-bniedem ta’ Alla jurina t-triq
 • Fik ittamaw u int ħlisthom
 • Sajf ta’ kalunnji
 • Knisja għal qalbna
 • Il-profil tal-Arċisqof Oscar Romero
 • Il-kaċċa u l-insib
 • Ix-xahar tal-missjoni
 • Sfidi ta’ żminijietna
 • It-talba biblika tar-Rużarju

Leave a Reply

%d bloggers like this: