Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2018.

IL-ĦAMIS 1 ta’ NOVEMBRU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Solennità tal-Qaddisin Kollha
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 2 ta’ NOVEMBRU
Jum l-Erwieħ tal-Purgatorju
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 9 ta’ NOVEMBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 12 ta’ NOVEMBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 13 ta’ NOVEMBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina
Sorijiet Dumnikani Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 14 ta’ NOVEMBRU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 15 ta’ NOVEMBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĠIMGĦA 16 ta’ NOVEMBRU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦADD 18 ta’ NOVEMBRU
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 19 ta’ NOVEMBRU
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 20 ta’ NOVEMBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 21 ta’ NOVEMBRU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 22 ta’ NOVEMBRU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 26 ta’ NOVEMBRU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 27 ta’ NOVEMBRU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-
9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 28 ta’ NOVEMBRU
Parroċċa Marija Annunzjata – Hal Tarxien
9.30 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 29 ta’ NOVEMBRU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 30 ta’ NOVEMBRU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 30 ta’ NOVEMBRU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

Ara posters:
01 KALENDARJU ADOR.NOVEMBRU 2018 BIL-KULUR
Poster Ta-Karmnu Valletta

Leave a Reply

%d bloggers like this: