100 Sena mill-għoti tal-pjagi u 50 sena mill-mewt ta’ Padre Pio. Laqgħa ta’ Talb


Ser issir Laqgħa ta’ Talb għand is-sorijiet tal-Orsolini Gwardamanġa nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru 2018 biex jitfakkar il-100 sena mill-għoti tal-Pjagi w il-50 sena mill-mewt ta’ San Piju ta’ Pietralcina. Fil-5.30 p.m. Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija. Fis-6.00p.m. quddiesa wara jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta ta’ dan il-qaddis. Kulħadd huwa mistieden għal din l-okkażjoni. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempell lil Patri Karm Dimech Kapuċċin mob. 99356766.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.