X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Festa ta’ ġenerożità mad-Dar tal-Providenza
 • Il-fatt li klassijiet fl-iskejjel tal-Knisja għandhom l-aktar numru ta’ studenti
  Indikazzjoni ta’ kemm il-ġenituri jixtiequ jibagħtu lil uliedhom f’dawn l-iskejjel
 • Iż-żjara pastorali tal-Isqof Mario Grech fil-missjonijiet tal-Perù
 • Biex inħejju tajjeb it-triq tal-Mulej
  Naħsbu x’nistgħu nibdlu fl-atteġġjamenti tagħna
 • Liġi li tissuġġerixxi l-abort hi dejjem immorali u jeħtieġ nirreżistuha
 • Ma tgħaddix riżoluzzjoni li tikkundanna l-Hamas
 • Kif se nħoss lill-Mulej miegħi dal-Milied?
 • Mulej, għinni għax il-fidi tiegħi dgħajfa
 • Nisa eżempju tax-xhieda ta’ Ġesù
 • Le bla ebda riserva għall-vjolenza domestika
 • L-għażla preferenzjali għall-fqar
 • ‘Maranatha’
 • Aħna ta’ veru jew irritanti?
 • Il-profil ta’ Monsinjur Anton Gouder
 • Fr Hilary Tagliaferro, Agostinjan
 • Il-Milied fil-pitturi tal-Knejjes tagħna
 • It-tama fil-ħajja tagħna
 • Il-Milied u l-presepju veru
 • Pasturi mkissra fi presepju ħaj
 • Aħtaf l-opportunità biex tgħarbel lilek innifsek
 • Il-jum qaddis tal-Milied
 • Kemm nixtieq nagħmlu festa lill-Bambin!
 • Il-fidi tar-rgħajja

Leave a Reply

%d bloggers like this: