Knisja 2000: Wirt Pawlu VI

Print Friendly, PDF & Email

Ħarġa 127

F’din il-ħarġa tar-rivista Knisja 2000 għandkom issibu diversi artikli li jixħtu dawl fuq il-wirt li ħalla warajh Pawlu VI. Jalla dan il-wirt ikompli jkun ta’ xprun għall-ħidma li qed tagħmel il-Knisja Kattolika kemm fiha nfisha u anki barra minnha.

%d bloggers like this: